Luận văn đầu tư nước ngoài

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Bản quyền sản phẩm và nhãn hiệu hàng hoá – vấn đề quan tâm khi XN hàng hoá ra thị trường nước ngoài
Vốn : Huy động & sử dụng vốn :Vốn CĐ: Vốn LĐ: Vốn nước ngoài : Ngân sách Nhà nước
Quản lý dự án đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
giải pháp nhằm mở dộng quy mô & nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Campuchia
1số giải pháp chủ yếu nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào VN
Thực trạng & một số giải pháp nhằm thu hút trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
Giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trong nghành thủy sản Việt Nam thời gian tới
Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ô tô nước ngoài tại Cty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)
Thực trạng triển khại nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ô tô nước ngoài tại Cty
Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam – Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp liên doanh
Địa lý pháp lý của DN liên doanh theo luật đầu tư nước ngoài tại VN năm 2000
Tình hình hoạt động của các DN liên doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại VN
Địa lý pháp lý về DN liên doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại VN
Luật đầu tư nước ngoài tại VN năm 2000 – Những vấn đề pháp lý cơ bản
Kinh tế Đầu tư; Đầu tư trong nước, Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trực tiếp nước ngoài phát triển nông nghiệp Việt Nam -thực trạng &giải pháp
Đẩu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng & phát triển kinh tế Việt Nam
Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại khu vực kinh tế động lực miền bắc – thực trạng & phương hướng phát triển
Đầu tư trực tiếp nước ngoài phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam -Thực trạng & giải pháp
Khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu á & tác động của chúng đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài của VN
1số vần đề về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN trong thời gian qua
Đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển của ngành Dệt –May Việt Nam
Giải pháp thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường CK Việt Nam
Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội-Thực trạng & giải pháp
Hoạt động quản lý NN đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài
Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Campuchia
Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đầu tư phát triển của nước ngoài tại chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Hà Nội
Đầu tư trực tiếp nước ngoài của EU vào VN -Thực trạng & giải pháp
Thực trạng các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN
Các biện pháp khuyến khích & bảo hộ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Chế độ quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công nghiệp – khu chế xuất – Thực trạng & giải pháp
Đầu tư trực tiềp nước ngoài trong nghành Lâm nghiệp Việt Nam những năm 1990-2002
Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam – Vài nét về thực trạng & giải pháp
Công tác kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP xây lắp ở Cty Xây dựng dịch vụ hợp tác lao động với nước ngoài
Tăng cuờng vai trò của NHNN trong việc quản nợ nước ngoài của chính phủ
Ứng dụng tin học vào quản lý các đoàn cán bộ học tập & công tác nước ngoài
ảnh hưởng của VN sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) tới việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
1số giải pháp phát triển thương mại quốc tế nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam
Vận dụng 1số phương pháp thống kê phân tích thực trạng đầu tư nước ngoài vào VN
Tại Bộ kế hoạch – Đầu tư & cục đầu tư nước ngoài ( Báo cáo )
Tại Vụ quản lý dự án đầu tư nước ngoài ( Báo cáo )
Điều kiện & giải pháp để nâng cao hiệu quả của hình thức hợp tác liên doanh với nước ngoài trong các đơn vị Thuộc BXD
Lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài
Trung Quốc thị trường tiềm năng đối với các doanh nghiệp nước ngoài
Thực trạng và một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
Hợp đồng mua bán hàng hóa với người nước ngoài
Khảo sát việc triển khai áp dụng chính sách sản phẩm của một số Cty dược phẩm nước ngoài tại Việt Nam trong những năm gần đây
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài của Cty Dệt len mùa đông và một số bài học kinh nghiệm
Đầu tư trực tiếp nước ngoài với sự phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam
Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế ở Việt Nam
vai trò của DNNN thương vụ nước ngoài trong việc thúc đẩy hoạt động xúc tiến trong việc thúc đảy hàng dệt may ở việt nam
Vai trò của thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong nền KTTT định hướng XHCN dưới sự quản lý của NN
1số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ qua các dự án đầu tư nước ngoài
Vai trò của thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong nền KTTT dưới sự quản lý của Nhà nước
Vốn; Huy động & sử dụng vốn; vốn CĐ; Vốn LĐ; vốn nước ngoài; Ngân sách nhà nước
Vốn nước ngoài với quá trình CNH – HĐH
Thực trạng – Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào VN
1 số giải pháp thu hút đầu tư cho nước ngoài vào các khu công nghiệp – Khu chế xuất của VN
1 số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở VN trong quá trình sự nghiệp CNH – HĐH
Giải pháp nhằm huy động & sử dụng có hiệu quả vốn nước ngoài cho qua trình CNH – HĐH ở VN
1 số vấn đề về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN thời gian qua
Thực trạng & 1 số giải pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN
Ảnh hưởng của vốn đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế VN
Thực trạng & giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào VN trong giai đoạn hiện nay
Thu hút & sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài trong nền KTTT ở nươc ta hiện nay
Huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN – Thực trạng & giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21
Lý luận XK TB & vấn đề thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở VN hiện nay
Giải pháp nhằm huy động & sử dụng có hiệu quả vốn nước ngoài cho qua trình CNH – HĐH ở VN
Huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN – Thực trạng & giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21
Thực trạng – giải pháp để huy động & sử dụng có hiệu quả nguồn đầu tư nước ngoài vào VN
Thực trạng & các giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào một số ngành công nghiệp mũi nhọn ở VN
Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong phát triển nông nghiệp VN giai đoạn 1998 – 2003
Vốn nước ngoài trong sự nghiệp CNH – HĐH
Huy động vốn đầu tư nước ngoài tại VN – Thực trạng & giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21
1 số giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở VN
Giải pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp VN
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của VN từ 2000 đến nay. Thực trạng & giải pháp
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài
Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài & giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào VN
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Trung Quốc từ năm 1979 đến nay & bài học kinh nghiệm với VN
Các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút & sử dụng vốn đầu tư nước ngoài
Thực trạng & 1 số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào VN trong giai đoạn hiện nay
Thực trạng & giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào VN trong giai đoạn 1998 đến đầu năm 2002
Vốn nước ngoài với quá trình CNH – HĐH
Chuyển giao công nghệ thông qua các dự án đầu tư nước ngoài trong công nghiệp VN
Hình ảnh đất nước con người VN qua con mắt người nước ngoài trên báo chí VN
Đặc điểm hợp đồng mua bán ngoại thương. Trình bày 1 bản hợp đồng ký giữa một công ty nước ta với 1 công ty nước ngoài
Đặc điểm hợp đồng mua bán ngoại thương. Trình bày 1 bản hợp đồng ký giữa một công ty nước ta với 1 công ty nước ngoài
Các biện pháp bảo hộ đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài tại VN
Quyền & nghĩa vụ của doanh nghiệp liên doanh theo luật đầu tư nước ngoài tại VN
Kinh tế đầu tư; Đầu tư trong nước; Đầu tư nước ngoài;…
Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN từ năm 2000 đến nay
Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của VN trong giai đoạn 2001 – 2005
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào VN đối với việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào VN
Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở VN giai đoạn 1996 – 2001 – Thực trạng & giải pháp
Vốn nước ngoài với quá trình CNH – HĐH ở VN
Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở VN giai đoạn 1996 – 2001 – Thực trạng & giải pháp
Đầu tư nước ngoài vào du lịch Quảng Ninh
Phân tích về ảnh hưởng đầu tư trực tiếp nước ngoài tới đổi mới công nghệ trong công nghiệp VN
Thực trạng một số giải pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN
Đầu tư trực tiếp nước ngoài phát triển khu công nghiệp , khu chế xuất ở VN
Tình hình đầu tư nước ngoài ở VN trong giai đoạn (1995 – 2000 ) & hiệu quả của nó
Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN thực trạng & vấn đề giải quyết
Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở VN giai đoạn 1996 – 2001
Nghiên cứu thực trạng môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại HN – Những giải pháp về xúc tiến và quản lý
Thực trạng đầu tư nước ngoài tại VN giai đoạn 1996 – 2001
Công nghệ & chuyển giao công nghệ qua các dự án đầu tư nước ngoài vào VN
1 số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ qua các dự án đầu tư nước ngoài
Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở VN giai đoạn 1996 – 2001 – Thực trạng & giải pháp
Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN – Vài nét về thực trạng & giải pháp
Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài với công cuộc CNH – HĐH ở VN
Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở VN giai đoạn 1996 – 2001 – Thực trạng & giải pháp
Thực trạng CPH có vốn đầu tư nước ngoài
Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào các khu công nghiệp Việt nam trong giai đoạn hiện nay
Các giải pháp về quản lý Nhà nước nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế – xã hội tại tỉnh Hà Tây giai đoạn 2001 -2010
tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
động cơ thúc đẩy Tổng công ty xăng dầu Việt Nam Petrolimex vươn ra thị trường nước ngoài
Vai trò và mối quan hệ giữa hai nguồn vốn trong nước và nước ngoài trong việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, lấy thực tiễn Việt Nam để chứng minh
Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam
Thực trạng và giải pháp để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nước ngoài
những bất cập trong thu hút đầu tư nước ngoài tại việt nam trong quá trình gia nhập wto
Thưc trạng và giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Chính sách đầu tư gián tiếp nước ngoài của Việt Nam
phân tích những cơ hội và thách thức trong việc thu hút đầu tư nước ngoài ở Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập WTO
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VỚI VẤN ĐỀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH TOÀN CẦU HÓA
THỰC TRẠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI SAU KHI GIA NHẬP WTO
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và vai trò của nó trong nền kinh tế nước
Ảnh hưởng của cam kết trong tổ chức Thương mại thế giới WTO đến hoạt động đầu tư nước ngoài của Việt Nam và giải pháp
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và vai trò của nó trong nền kinh tế nước
Thực trạng và giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Thực trạng và giải pháp ( FDI)
Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu vực nông nghệp giai đoạn 2003 – 2008
VAI TRÒ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI NƯỚC NHẬN ĐẦU TƯ: LIÊN HỆ THỰC TẾ TẠI LÀO
Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu vực nông nghệp giai đoạn 2003 – 2008
Cơ hội và thách thức đối với việc phát triển đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt nam sau khi gia nhập WTO và chức năng của chính phủ trong việc quản lý kinh tế
vai trò của doanh nghiệp, nhà nước, thương vụ ở nước ngoài trong việc thúc đẩy hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng dệt may việt nam
Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sau khi gia nhập WTO: Vấn đề đặt ra và giải pháp
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong vài năm gần đây
Hoạt động môi giới nhà cho người nước ngoài thuê của công ty cổ phần đầu tư địa ốc Megaland tại địa bàn Hà Nội
Các giải pháp về quản lý Nhà nước nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế – xã hội tại tỉnh Hà Tây giai đoạn 2001 -2010
Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào các khu công nghiệp Việt nam trong giai đoạn hiện nay
Đẩy mạnh đầu tư trực tiếp nước ngoài của EU vào Việt Nam
Đầu tư trực tiếp nước ngoài và những giải pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại tỉnh Phú Thọ
Giải pháp thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường CK Việt Nam
Hoàn thiện môi trường đầu tư với việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Hải Phòng
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với doanh nghiệp Việt Nam
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu vực kinh tế dịch vụ tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu vực kinh tế dịch vụ tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu vực kinh tế dịch vụ tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế Việt Nam
Thực trạng và giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài nhằm phát triển cơ sở hạ tầng giao thông tại Hà Nội
Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào các khu công nghiệp Việt nam trong giai đoạn hiện nay
Các giải pháp về quản lý Nhà nước nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế – xã hội tại tỉnh Hà Tây giai đoạn 2001 -2010
Công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Cục Đầu tư nước ngoài BÁO CÁO
Giới thiệu về Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Cục Đầu tư nước ngoài
Tăng cường Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản ở Hà Nội
Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các Khu công nghiệp tỉnh Long An
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
Rủi ro trong các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu
Tăng cường Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản ở Hà Nội
Tăng cường Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản ở Hà Nội
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Những bài học từ thành công của Tập đoàn Vietel trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài
Những bài học từ thành công của Tập đoàn Vietel trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam. Thực trạng và giải pháp
Một số giải pháp cho thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2006-2010”.
Một số giải pháp quản lý Nhà Nước nhằm hạn chế những rủi ro trong hoạt động của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong thời kỳ hôi nhập kinh tế quốc tế”
Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực Thuỷ sản của Việt Nam thời kỳ hậu WTO”
Trung Quốc – Thị trường tiềm năng đối với các doanh nghiệp nước ngoài
Thực trạng và giải pháp để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nước ngoài
NHỮNG BẤT CẬP TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH GIA NHẬP WTO
Khảo sát việc triển khai áp dụng chính sách sản phẩm của một số công ty dược phẩm nước ngoài tại Việt Nam trong những năm gần đây
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
Đầu tư trực tiếp nước ngoài với sự phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam
Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế Việt Nam
Một số giải pháp cho thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2013-2014
Một số giải pháp quản lý Nhà Nước nhằm hạn chế những rủi ro trong hoạt động của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong thời kỳ hôi nhập kinh tế quốc tế
Giải pháp phát triển kinh doanh thương mại quốc tế bằng hình thức nhượng quyền thương mại ra nước ngoài của các doanh nghiệp việt nam
Thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước giai đoạn 2009-2013
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vấn đề tạo việc làm cho người lao động Việt Nam”
Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước giai đoạn 2009-2013
Thực trạng thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước giai đoạn 2009 – 2013
Thực trạng thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước giai đoạn 2009-2013

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s