Luận văn về chuyên ngành kế toán 3

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công Ty Thương Mại và Dịch Vụ Nhựa
Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Trang
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hà Nôị
Hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và thành phẩm tại công ty TNHH Sao Thuỷ Tinh
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì – Hà Nội (CPSX)
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại Nhà máy ô tô Hòa Bình (NVL,CCDC)
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sơn Tây – Tỉnh Hà Tây (NVL)
Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây
Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty Thép Thăng Long
Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Xí nghiệp May X19
Kế toán nguyên liệu vật liệu tại xí nghiệp X 18 – công ty Hà Thành (NVL)
Hạch toán công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần may thăng long
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường
Kế toán TSCĐ hữu hình tại Công ty Truyền tải Điện 1
Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Tư vấn & Thiết kế Kiến trúc Việt Nam
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại127 (NVL,CCDC)
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty xây dựng số 34 (NVL,CCDC)
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây (CPSX)
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Kiến trúc Tây Hồ (CPSX)
Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ Phần SX-TM Thiên Long
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II (CPSX)
Kế toán nguyên vật liệu (NVL)
Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở Công ty TNHH Trung Tuấn
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bình Minh (CPSX)
Tổ chức công tác kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản nam Hà Tĩnh (CPSX)
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp xây lắp H36-Công ty xây lắp hoá chất (CPSX)
Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa – Hà Nội
Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty xe máy – xe đạp Thống Nhất.
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng I Thanh Hoá.(NVL)
Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoảng trích theo lương tại Công ty xây dựng số 2 Thăng Long
Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long (TALIMEX) (NVL)
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Chiến Thắng (CPSX)
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp May Xuất khẩu Thanh Trì (CPSX)
Kế toán nguyên vật liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại Xí nghiệp 22 – Công ty 22 BQP (NVL,CCDC)
Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán và quản lý nguyên liệu, vật liệu tại điện lực ba đình – hà nội (NVL)
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Thương Mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam á
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Vận tải Thuỷ Bộ Bắc Giang (NVL)
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty quy chế Từ Sơn’’ (CPSX)
Kế toán nguyên vật liệu Công ty TNHH Thép An Thịnh (Báo cáo) (NVL)
Hoàn Thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hà (CPSX)
Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (CPSX)
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Chi nhánh 102 – Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội (CPSX)
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu” tại Công ty TNHH sản xuất bao bì và dịch vụ thương mại Hà Nội (NVL)
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần điện tử New
Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4.
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm ở Nhà máy xi măng Sông Đà thuộc công ty xây lắp vật tư vận tải Sông Đà 12 (CPSX)
Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty may xuất khẩu Phương Mai (XK)
Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa ở công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội (XNK)
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm (CPSX)
Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng
Hoàn thiện Công Tác Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TM và XNK DVD
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty cổ phần xây dựng Phương Nam (NVL)
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH Kiến trúc Việt Nhật
Tổ chức kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp may Minh Hà (NVL)
Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội (CPSX)
Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Ba Lan (NVL)
Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí- Điện Thuỷ Lợi (CPSX)
Tổ chức công tác kế toán lao động, tiền lương
Báo cáo kế toán tổng hợp tại Chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên
Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại-xây dựng Sóc Sơn
Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp Cầu (TSCĐ)
Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Hoá chất mỏ (Micco)” (TSCĐ)
Tổ CHứC CÔNG TáC Kế TOáN VậT LIệU Và CÔNG Cụ, DụNG Cụ TạI Xí NGHIệP GạCH NGóI HồNG THáI (NVL,CCDC)
“Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (CPSX)
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp (CPSX)
Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tínhgiá thành sản phẩm của Công ty Thương mại và sản xuất thiết bị giao thông vận tải.
Hệ thống kế toán pháp
Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTVT
Hoàn thiện Công Tác Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TM và XNK DVD (CPSX)
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng Binh đoàn 11 (CPSX)
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Hồng Hưng Hà-Số 46A-Phố Hàng Khoai-Hoàn Kiếm-Hà Nội
Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10
Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu (NVL)
Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp (CPSX)
Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Công ty Mặt Trời Việt
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty dệt len Mùa Đông
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần phát triển An Phú
Kế toán TSCĐ Hữu Hình tại công ty TNHH nhà nước một thành viên Thực Phẩm Hà Nội
Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Xí nghiệp Thoát nước số 3 thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch vụ Phú Bình
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Tân Minh (NVL)
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thanh Hiền
Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam.
Kế toán bán hàng và xác định kết bán hàng tại Công ty Cổ Phần thương mại dịch vụ Sen Vàng
Kế toán bán hàng và xác định kết quả họat động kinh doanh
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tư vấn Xây dựng và Phát triển Nông thôn
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản xuất khẩu Thanh Hóa
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty CP đầu tư xây dựng thương mại VIFRICO. (NVL)
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và XĐKQSXKD tại công ty QNET.
kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
Hoàn thiện quy trình kiểm toán doanh thu và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC thực hiện
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại Nhật Quang
Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần hoá phẩm Ba Nhất
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM và sản xuất Hoàng Mai
Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ kiểm toán của công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại Nhật Quang
Hoàn thiện kế toán thu -chi nguồn kinh phí tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn – Tỉnh Thanh Hóa
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Sao Thái Dương (CPSX)
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần may 19 (NVL)
KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ & ĐẦU TƯ XDHN
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây Dựng Thiên Hoà Hưng (CPSX)
Hoàn Thiện Kế Toán Bán Hàng tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Trường Thành
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI PHÁT
Tổ chức kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu
Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 – Hàng tồn kho để hoàn thiện kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu” ở Công Ty Chế Biến Lương Thực và Thức Ăn Gia Súc (NVL)
Công tác tổ chức kế toán lao động tiền lương và các khoản tính theo lương tại công ty thực phẩm miền bắc
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Funing Precision Component ( NVL )
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần chứng khoán An Bình
Bàn về phương pháp tổ chức quản lý và kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp hiện nay (TSCĐ)
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần chứng khoán An Bình
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ trong công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Nam
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Tiến Hà
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần ĐTXD Nam Hải
Kế toán biến động tài sản cố định vô hình trong các doanh nghiệp Việt Nam (TSCĐ)
Hoàn thiện phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng nhóm hàng cốc giấy tại công ty liên danh FNB – Chi nhánh Hà Nội
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC ( BÁO CÁO )
Những vấn đề cơ bản về kế toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tại các Doanh nghiệp thương mại – dịch vụ
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại : Chi nhánh thương mại Hoàn Kiếm Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ thương CSC ( BÁO CÁO )
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (CPSX)
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Tân Đô (CPSX)
Tổ chức và hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty THHH Hàn Quốc Shab Vina
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thị trường Hóa chất
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần dự án Công nghệ Nhật Hải
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây dựng Số 9 (CPSX)
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH XNK thủ công mỹ nghệ Đông Thành (NVL)
Kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác đ ịnh kết quả tiêu thụ hàng hoá tại C ông ty Cổ phần Hải sản Ba miền Tư Thuận
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Quốc tế (NVL)
Tìm hiểu kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Thương Mại Dược Phẩm ALPHA PHÁP
Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam ( BÁO CÁO )
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH VNT
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH dịch vụ và thương mại Lê Ánh Dương
Tổ Chức Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người Lao Động Tại Công Ty TNHH Xăng Dầu Yên Sơn
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thương Mại Hùng Chung Nghĩa 2 (NVL)
Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp (NVL)
Hạch toán công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng NN & PTNT Bắn Ninh ( BÁO CÁO )
Đặc điểm về tổ chức và hoạt động kiểm toán của công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (CPSX)
Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần Thủy tinh Thái Bình
Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần Thủy tinh Thái Bình
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
Hoàn thiện kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên nguyên vật liệu tại Công Ty CP TM Chuyển Giao Công Nghệ Nam Hưng ( NVL )
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Đức Tâm (CPSX)
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ( KẾ TOÁN TỔNG HỢP )
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH thương mại và sản xuất hóa chất sơn MT
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Tiến Minh (NVL)
Kế toán tại công ty TNHH TMVT Hùng Ngân ( KẾ TOÁN TỔNG HỢP )
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty CP Đầu tư XNK Da Giầy Hà Nội
Kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ ( NVL )
Kế toán thanh toán với người bán và người mua tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất nội thất KB
CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP ( KẾ TOÁN TỔNG HỢP )
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH TNHH Công nghệ và Thiết bị văn phòng Thuận Phát
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Hàn (XNK)
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Xây dựng và Thương mại MTH
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty In và Văn hoá phẩm
Hoàn thiện kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Hàn (XNK)
Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Công nghệ Hà Nội
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH may Phoenix (CPSX)
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (CPSX)
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
Hoàn thiện Kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Ánh Sáng Hoà (TSCĐ)
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghệ Bảo Hưng
Hoàn thiện kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh (NVL)
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam (NVL)
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Container Quốc tế CAS (NVL)
Kế toán Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần công nghệ VITEQ Việt Nam
Kế toán Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần công nghệ VITEQ Việt Nam
Hoàn thiện Kế toán Doanh thu, Chi phí và kết quả Kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Tân Vương
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty TNHH Hoàn Cầu II
Kế toán bán hàng và tại Công ty CP Hệ Thống Thông Tin Thiết Bị FOMAN
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Thanh Bình
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đông Á
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng và thương mại Hưng Thịnh
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây lắp Hưng Yên
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái
Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ Tư vấn khảo sát và xây dựng số 2 (NVL)
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư thương mại và vận tải Đại Thành
Bàn về kế toán các khoản tiền vay và chi phí đi vay
Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại Máy tính S-Com
Bàn về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp hiện nay
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần dự án Công nghệ Nhật Hải
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại Nhật Quang
Hoàn Thiện Kế Toán NVL
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Mặt Trời Vàng
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Chi nhánh thương mại Hoàn Kiếm Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO ( KẾ TOÁN TỔNG HỢP )
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cơ khí và xây dựng Thăng Long
Đặc điểm tổ chức kiểm toán của công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC
Hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ tin học Thanh Bình
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Thường
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hiền
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (CPSX)
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại nhựa Hòa Phát
Hoàn thiện kế toán doanh thu cung cấp dịch và xác định kết quả kinh doanh tại công ty ITCC
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần giày thời trang Vinh Minh
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và phát triển du lịch Hà Nội HANDETOUR
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty Cổ Phần thực phẩm Minh Dương
Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam ( BÁO CÁO )
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Chi nhánh công ty cổ phần giao nhận và vận chuyển Indo Trần
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay
Hoàn thiện kế toán cho vay với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại Công ty Tài chính TNHH MỘT THÀNH VIÊN Công nghiệp Tàu thủy
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần bao bì Tân Thành Đồng II
Kế toán nghiệp vụ xác định kết quả hoạt động SX, kinh doanh
Hoàn thiện kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại tổng hợp và dịch vụ Đức Minh
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may 20B – Công ty cổ phần X20
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thị trường Hóa chất
Hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hoá tại Công ty TNHH An Khánh
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng đầu tư và phát triển Hà Nội ( CPSX )
Kế toán bán mặt hàng vật tư thiết bị phụ tùng máy móc tại công ty TNHH TM Á VĂN
Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP tư vấn thiết kế & đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội
Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty TNHH MTV 153 Chiến Thắng ( BÁO CÁO )
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH MTV 153 Chiến Thắng
Hoàn thiện Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I
Kế toán chi phí sản suất và tính giá thành sản phẩm
Hoàn thiện kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng tại công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Công nghệ Hải Đăng
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ thương CSC
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần SONHAGROUP
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần điện Đại Việt
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần LIDECO3 (CPSX)
Hoàn thiện kế toán cho vay với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại Công ty Tài chính TNHH MỘT THÀNH VIÊN Công nghiệp Tàu thủy
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công Ty Cổ phần thương mại Đại Huy
Vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam thực hiện
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Ứng Dụng Việt Nam
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại Máy tính S-Com
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH XNK thủ công mỹ nghệ Đông Thành (NVL)
Kế toán nguyên vật liệu ( NVL )
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng và thương mại Hưng Thịnh
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Ứng Dụng Việt Nam
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển An Phát
Kế toán Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần công nghệ VITEQ Việt Nam
Kế toán bán hàng
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Thanh Bình
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Diễn Châu Nghệ An
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Thanh Bình
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây lắp Hưng Yên
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng và thương mại Hưng Thịnh
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái
Kế toán Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần công nghệ VITEQ Việt Nam
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công Ty Cổ phần thương mại Đại Huy
Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP tư vấn thiết kế & đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội
Kế toán Nguyên Vật Liệu – Công Cụ Dụng Cụ trong doanh nghiệp (NVL)
Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất kinh doanh – tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH ĐẬU THẮM
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Quảng cáo và TM Lạc Việt
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (CPSX)
Hoàn thiện Kế toán NVL tại Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định
Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay(NVL)
hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng cơ sở hạ tầng Xuân Thủy
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần GP9 Hà Nội( CPSX GTSP
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại Máy tính S-Com
Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH DỊCH VỤ TID VIỆT NAM.
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp – Công ty cổ phần tư vấn và Đầu tư xây dựng giao thông công chính Hà Nội (CPSX GTSP)
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Việt (CPSX)
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Việt (CPSX)
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng cơ sở hạ tầng Xuân Thủy (CPSX)
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thán Tú (CPSX)
Lý luận chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất.
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Công nghệ Thực phẩm Năng lượng và Môi trường
Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Hoài Giang
Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đại Đoàn Kết
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MICHIGAN HẢI DƯƠNG.
hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần dự án Công nghệ Nhật Hải
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế và dịch vụ siêu thị big C Thăng Long
Nâng cao hiệu quả kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất dịch vụ Á Châu
Hoàn thiện kế toán TSCĐHH tại Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Đồng Tiến
“Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình 323 Hà Nội CPSX
Tập hợp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Thiết kế Kiến trúc Kỹ thuật cao CPSX
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại dịch vụ Thiệu Văn CPSX
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nền Móng Chương Dương CPSX
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH rượu hoa quả Trung Kiên
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Tân Thủy
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty Cổ phần tư vấn đầu tư phát triển xây dựng và viễn thông
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Ninh Anh
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại chống mối và côn trùng Việt Nam
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Sinh Hóa Nam Định CPSX
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm keo nguyên liệu giấy tại Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên CPSX
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hà Việt NVL
Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHHSX&TMDTH
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Công nghiệp Quang Minh CPSX
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH cơ khí Anh Thư NVL
Bàn về kế toán nguồn vốn chủ sở
KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH VINA KOREA CPSX
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Nhật Dương
kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Sản xuất & Thương Mại Tân Á Hưng Yên.
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Austfeed Việt Nam CPSX
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MAY KIM TOAN
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Doanh nghiệp tư nhân Anh Quyền
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HÀ NỘI – CHỢ LỚN
Kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và truyền thông Tròn
kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH DỊCH VỤ TID VIỆT NAM.
” Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ cao Hi-tech
Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay NVL
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp – Công ty cổ phần tư vấn và Đầu tư xây dựng giao thông công chính Hà Nội (CPSX GTSP)
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Công nghệ Hải Đăng
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THÁN TÚ
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Việt CPSX
hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng cơ sở hạ tầng Xuân Thủy
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HCL
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HCL
“ Hoàn chỉnh công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong chi nhánh Công ty CP bán lẻ kỹ thuật số FPT tại Hà Nội
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CP BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT TẠI HÀ NỘI
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Phan Anh
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DANH KIỆT
Hoàn thiện kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần may I Hải Dương NVL
VẬN DỤNG CÁC THỬ NGHIỆM CƠ BẢN CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN (AASC)”
Bàn về phương pháp tính khấu hao và kế toán khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp
Kế toán CP SX và tính giá thành SP XL tại Công ty cổ phần xây dưng và xử lý nền móng Đô Thành
Hoàn thiện kế toán Doanh thu tại Chi nhánh Viettel Hải Dương
Hoàn chỉnh công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong chi nhánh Công ty CP bán lẻ kỹ thuật số FPT tại Hà Nội
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Huy Thịnh CPSX
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH ứng dụng giải pháp công nghệ
Hoàn thiện kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại 299 NVL
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần công nghệ thiết kế và chế biến lâm sản
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH In Ngọc Việt
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hóa Chất và Thương Mại Trần Vũ NVL
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hóa Chất và Thương Mại Trần Vũ NVL
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hóa Chất và Thương Mại Trần Vũ
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư thương mại Hải Nam CPSX
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Gốm Sứ Việt
kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Hùng
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Công nghiệp Quang Minh CPSX
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Đại Dương TSCĐ
Đề tài hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty thương mại và xây dựng Phương Hường NVL
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Hà Nội Phục Hưng.CPSX
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần TĐX VIỆT NAM CPSX
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN ANH
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty thương mại và xây dựng Phương Hường NVL
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Trang trí nội thất Bùi Gia NVL
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội
kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Hùng
kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Hùng
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần công nghệ thiết kế và chế biến lâm sản
Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Giang Châu’ cpsx
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sông Đà cpsx
Hoàn thiện kế toán bán hàng Công ty TNHH thương mại Ánh Sáng
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty cổ phần Đon Việt ”
Kế toán doanh thu, chi phi và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH gốm sứ Toàn
Kế toán Các khoản chi trong đơn vị HCSN
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY CP VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC cpsx
Hoàn thiện kế toán TSCĐHH tại Công ty TNHH Thang máy Sin Việt
Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và thiết bị văn phòng Việt Nhật
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG THỊNH
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ” Tại Công ty Cổ phần M-BEAT Việt Nam
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm CPSX
BÁO CÁO SƠ ĐỒ KẾ TOÁN
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cảng Hà Nội
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TRỌNG TÍN VIỆT NAM
BÁO CÁO SƠ ĐỒ KẾ TOÁN
BÁO CÁO SƠ ĐỒ KẾ TOÁN
BÁO CÁO SƠ ĐỒ KẾ TOÁN
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH XD Đông Phong NVL
BÁO CÁO SƠ ĐỒ KẾ TOÁN
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
“Hoàn thiện công tác kế toán các khoản chi hoạt động tại Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và thiết bị văn phòng Việt Nhật
Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp NVL CCDC
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần sản xuất XNK Dệt may
Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DNTN Nguyên Tùng CPSX
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Công Quang
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH 1 TV Thương mại Dịch vụ và phát triển Hoàng Anh
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CPTM & XD Việt Đức
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665 (báo cáo)
Kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH thương mại vận tải Bình Nguyên
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần Chân Châu
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT (báo cáo)
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Tổ chức kế toán tại Chi nhánh Công ty Cổ phần L.Q Joton tại Hải Dương
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ QUÝ HÀ NỘI ( báo cáo)
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH DUY THỊNH
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI XÍ NGHIỆP TẬP THỂ CỔ PHẦN VIỆT LONG
TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH CƯỜNG ( báo cáo)
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT KB
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Toàn Cầu
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Hà Nội – Hưng Yên
Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Minh Cường
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Thương Mại & Sản xuất bao bì Việt Cường
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần ĐT&XL Tây Hồ.
Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Thịnh Phát (BÁO CÁO)
Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Công nghệ Hải Đăng (báo cáo)
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MINH VIỆT TOÀN CẦU (báo cáo)
TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁT
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ” Tại Công ty Cổ phần M-BEAT Việt Nam
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND Xã Minh Lộc – Huyện Hậu Lộc
Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại TĐT Hà Nội.
“ Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Tân Trang” nvl
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại cty TNHH Hanabishi Hà Nội để nghiên cứu và viết báo cáo.
Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Xây dựng – vận tải CMQ”.nvl
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TMQC & CCTB Công Nghệ Cao Tuấn Minh
“Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH PHÙNG LÊ ”.
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và xuất nhập khẩu Hưng Thịnh”.
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH GUYOMARCH-VCN
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH GUYOMARCH-VCN
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Sông Đà 4 cpsx
“Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống”
“Hoàn thiện kế toán NVL tại Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Trường Xuân”
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Hưng Long Hà Nội nvl
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Cơ điện Đông Anh cpsx
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Cơ điện Đông Anh
“ Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty cổ phần Thương Mại Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Hưng Thịnh cpsx
Hoàn thiện công tác kế toán các khoản chi hoạt động tại Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung Tâm Thương Mại Và Thiết Bị Tổng Hợp – Chi Nhánh Tổng Công Ty Chăn Nuôi Việt Nam – Công Ty TNHH
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây Dựng Công Nghiệp
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Hương Giang
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại TĐT Hà Nội cpsx
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại TĐT Hà Nội
Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Quảng Phát nvl
Hoàn thiện kế toán xác định doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển điện tử viễn thông ELCOM
Kế toán hoạt động thương mại tại Công ty TNHH cơ khí Phú Cường
Hoàn thiện kế toán xác định doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển điện tử viễn thông ELCOM
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG TÂN THUẬN PHÁT.
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Quang Trung cpsx
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Nicotex Thái Bình
Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Hải Hậu
Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DNTN Nguyên Tùng’’cpsx
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xi măng Thăng Long cpsx
kế toán vốn bằng tiền, các khoản thanh toán của Công Ty TNHH MIZU Việt Nam
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT cpsx
Kế toán bàn hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Fresh Việt Nam
Kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tại công ty cổ phần xây dựng thương mại HTD Hà Nội
Kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại Minh Cường
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà cpsx
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP nvl
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu nvl
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH cpsx
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại – Dịch vụ Đông Hà
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC kế toán tổng hợp
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 16 THĂNG LONG”cpsx
Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Máy tính Hà Nội’’
kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần đầu tư và XNK Sao Mai.
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 6 cpsx
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH ứng dụng giải pháp công nghệ
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp nvl
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng thương mại và du lịch Thành Công cpsx
“ Kế toán bán hàng tấm lợp tại Công ty cổ phần quốc tế Toàn Mỹ Năng Lượng
KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MỰC IN VIỆT NAM
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ trong công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Nam
Quản trị kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh CIPC – Xí nghiệp xây lắp và thi công cơ giới cpsx
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thị trường Hóa chất
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần dự án Công nghệ Nhật Hải
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình
kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ nvl
Kế toán thanh toán với người bán và người mua tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất nội thất KB
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư thương mại và vận tải Đại Thành
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội cpsx
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Khai Sơn
“Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay”
Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Truyền thông Việt
“ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại tổng hợp và dịch vụ Đức Minh cpsx
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may 20B – Công ty cổ phần X20 cpsx
Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
Kế toán chi phí sản suất và tính giá thành sản phẩm cpsx
Vận dụng quy trình kiểm toán vào lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) thực hiện”
kế toán và hệ thống kế toán tại công ty Cổ Phàn Quản Lý & Xây Dựng Công Trình Giao Thông 236
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất kinh doanh – tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH ĐẬU THẮM cpsx
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Vũ Lê
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công Ty Cổ phần thương mại Đại Huy
Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Giang Châu cpsx
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT NAM THẮNG
Bàn về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cpsx
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 153 Chiến Thắng (Nhà máy Z-153)
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên Danh
Hoàn thiện kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng Việt Tín
Hoàn thiện Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I cpsx
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHẤT LONG
Kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hóa tại Công ty Cổ phần Kính Mắt Việt Tiến”
Nghiệp vụ kế toán huy động vốn
Tổ chức công tác kế toán thuế tại công ty TNHH một thành viên Dương HằngI
kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công tyTNHH Du lịch khám phá phong cảnh đất việt
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Lộc Phát
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại BALTIC ”
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI CÔNG TY CP DU LỊCH TM CÔNG ĐOÀN GTVT
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ NVL
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Mận
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Đầu tư SX và TM Hoàng Phú
“ Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Detech Link”.
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty CP Thiên Hợp
kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh”
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật & bảo dưỡng công nghiệp
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH Tân Phương Đông”.
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Cổ Phần Vật Liệu và Xây Dựng Hà Nội
Hoàn thiện phương pháp kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Cao Bằng.
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH TV và TM Lâm Gia Bảo NVL
Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ và phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ
kế toán thuế giá trị gia tăng
Bàn về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp hiện nay
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP thiết bị điện và viễn thông Long Hưng. NVL
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May Sơn Hà
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam
Kế toán bán hàng tại Công ty CP đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ hoá Polymer
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà CPSX
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Kỹ thuật Điện Thông NVL
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước CPsx
Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV Mạo Hiểm KT
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND Xã Minh Lộc – Huyện Hậu Lộc
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước cpsx
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ tổng hợp Tân Bình Minh nvl
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công Ty TNHH xuất nhập khẩu Nam Đô
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu nvl
Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty TNHH Phương Dung
Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH BÌNH
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May Thăng Long trên góc độ kế toán tài chính
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Xăng Dầu Điện Biên
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HƯNG PHÚC
Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Nhà Xanh (báo cáo)
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ thương CSC
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ thương CSC
Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH XNK thủ công mỹ nghệ Đông Thành
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần SONHAGROUP
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần LIDECO3
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công Ty Cổ phần thương mại Đại Huy
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Ứng Dụng Việt Nam
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÁY TÍNH S-COM
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng Giao Thủy
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng Giao Thủy
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng và thương mại Hưng Thịnh
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Ứng Dụng Việt Nam
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển An Phát
Kế toán Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần công nghệ VITEQ Việt Nam
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI MỸ ANH (báo cáo)
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Thanh Bình
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Diễn Châu Nghệ An
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Thanh Bình
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây lắp Hưng Yên
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng và thương mại Hưng Thịnh
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái
Kế toán Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần công nghệ VITEQ Việt Nam
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây lắp Hưng Yên
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Xăng Dầu Điện Biên
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công Ty Cổ phần thương mại Đại Huy
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Quảng cáo và TM Lạc Việt
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thán Tú
Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thực phẩm Thắng Lợi
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại & Dịch vụ Đại Dương”.
“Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp ở Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Việt Anh cpsx
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội cpsx
Kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Vĩnh Hoà cpsx
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần In Bắc Sơn nvl
KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIETSEA
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thinh Thi cpsx
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty CP TM-DV Hoằng Hoá
Hoàn thiện kế toán NVL tại Công Ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại
Hoàn thiện Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Thực phẩm
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty Cổ Phần Việt Hòa
Hoàn Thiện Kế toán bán hàng tại công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Và Dịch Vụ Siêu Thị BigC Thăng Long
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty bán lẻ nhanh Hà Nội
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty bán lẻ nhanh Hà Nội
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Hà Đông
CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU THIỆN TRÍ (Kế toán tổng hợp)
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tinh giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần tập đoàn TGT
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN VIỆT.(kế toán tổng hợp)
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV MAI LINH HƯNG YÊN
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH Tin Cậy Việt
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP 26.(CPSX)
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty CP Sao Mai
KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN’’
Hoàn thiện kế toán NVL tại Công ty Cổ phần năng lượng Bắc Hà
hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại xây dựng và khai thác khoáng sản Trường Trung”
Kiểm toán khoản mục phải thu trong Kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam AAFC thực hiện
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN , KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ AAT báo cáo
KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP DỊCH VỤ BC-VT SÀI GÒN – CHI NHÁNH HÀ NỘI
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Quốc Tế Toàn Đạt
TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD kế toán tổng hợp
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH TM CƠ ĐIỆN VIỆT NHẬT cpsx
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Công nghệ STENCIL
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Công nghệ STENCIL
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại An Mỹ
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cpsx
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cpsx
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại An Mỹ
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Hợp Phát
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Hợp Phát
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Cơ Khí Chính Nam
Kế toán nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu hàng hoá ở công ty TNHH Điện tử – Tự động WAD
Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán tại Công ty TNHH Mây tre đan xuất khẩu Hiền Lương
Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty TNHH Du thuyền Bhaya
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Trang trí và Dàn dựng Triển Lãm Sao La
Hoàn thiện kế toán thanh toán với người mua tại công ty TNHH ITECCO
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VINAFINE
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH Khoa học Giáo dục và Công nghệ
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại & Dịch vụ Đại Dương
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Khang Thịnh
Kế toán thanh toán với người mua – người bán tại Công ty cổ phần hóa dầu VHP
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Trung Thành
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Thành Nam
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần nhựa OPEC
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cp chè Kim Anh
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Dược Phẩm Âu Mỹ
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị Hùng Phát”
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Dược phẩm Việt Mỹ
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và thương mại Tân Cương”
Hoàn Thiện Kế toán bán hàng tại công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Và Dịch Vụ Siêu Thị BigC Thăng Long.
Hoàn Thiện Kế toán bán hàng tại công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Và Dịch Vụ Siêu Thị BigC Thăng Long
Hoàn Thiện Kế toán bán hàng tại công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Và Dịch Vụ Siêu Thị BigC Thăng Long
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ Phần Nhựa Xốp 76
“Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ Phần Nhựa Xốp 76
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị Hùng Phát
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty CP Thiết Bị Công Nghệ Châu Á
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH trang trí nội thất và xây dựng DD&C
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Chi nhánh công ty TNHH MTV cơ khí Ngô Gia Tự – Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Chi nhánh công ty TNHH MTV cơ khí Ngô Gia Tự – Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự
“Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng 368 Việt Nam”
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kỹ Thuật Và Thương Mại Phú Cường
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ tại Công ty TNHH Trà My (NVL)
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG” (NVL)
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoàng Gia” nvl
“Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong công ty cổ phẩn Sông Đà – Việt Hà”.
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
“Hoàn thiện công tác kế toán Doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Elentec Việt Nam”.
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần may Tiên Lữ”.
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Thương mại Quốc tế và dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH LWT VIỆT NAM
Hoàn thiện kế toán Doanh thu tại Công ty Cổ phần Quốc tế An Phát
Hoàn thiện kế toán NVL tại công ty cổ phần xây lắp 1 Thái Bình
“Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP Dịch vụ Truyền thanh – Truyền hình Hà Nội”.
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Bình Viên’’
“ Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng và sản xuất VLXD Sông Hồng
KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN , KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ AAT
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ Phần dịch vụ và đầu tư Liên Phong Việt
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Cửu Long
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG HIỀN
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI CÔNG TY CP DU LỊCH TM CÔNG ĐOÀN GTVT
Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ dịch vụ du lịch tại công ty CP Du Lịch TM Công Đoàn GTVT”.
“Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Việt Anh “
Lý luận chung về tình hình thực hiện công tác kế toán tại UBND xã Nà Ngoi.
Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tae Yang Việt Nam
Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại cửa hàng 1174 Đường Láng của công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh”.
kế toán Nguyên vật liệu tại đơn vị xây lắp.
CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
“ Kế toán Tài sản cố định vô hình”
KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty XNK Y Tế I Hà Nội
KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG DOANH NGHIỆP
Bàn về tổ chức, quản lý và kế toán TSCĐ hữu hình trong doanh nghiệp hiện nay
Bàn về kế toán thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp
Kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp Việt Nam
Sự phát triển của kế toán thế giới và kế toán Việt Nam. Các vấn đề đặt ra với kế toán Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế
Kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp
Hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương
Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán tại công ty TNHH chuyển giao công nghệ Việt Thái
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH QPS – Quận Thanh Xuân – Hà Nội
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH QPS – Quận Thanh Xuân – Hà Nội
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cơ quan văn phòng Tổng Công Ty Du Lịch Hà Nội
Bàn về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp hiện nay
Hoàn thiện Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Thanh
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần ECC
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH GAS MẠNH HỒNG
Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty CP CNC Việt Nhật
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BA SAO
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Funing Precision Component
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cố phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước viwaseen.2
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần đầu tư bất động sản hà nội
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần phát triển truyền thông đại việt
Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại tổng công ty đức giang – công ty cổ phần
Đánh giá khái quát thực trạng tổ chức công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thiên Việt
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nhật Nam
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh chuyển giao công nghệ việt thái
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH gas Mạnh Hồng
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Công ty TNHH Xây dựng Đông Phong
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Tổng công ty An Hà Hangashi
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty An Hưng
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨCKẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP HƯNG THỊNH
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM NGỌC
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG THỦY
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Thành Lợi
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Máy Tính Quốc Đạt
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Mây tre XK Ngọc Động Hà Nam
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Sông Hồng
Kế toán chi phí bán hàng tại công Công ty CP Hóa chất và Công nghê nước quốc tế
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần hóa chất và Công nghệ nước Quốc tế
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần hóa chất và công nghệ Nước Quốc Tế
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Thanh
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty dược phẩm Thái bình Dương
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Trường An
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH hóa chất và thiết bị Kim Trường
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP May xuất khẩu Thái Bình
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thiên Việt
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Khảo Sát Thiết Kế Xây Dựng Điện I
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẠ GIA
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dự án tại Công ty CP SIS Việt Nam
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng nhật nam
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại HBC
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Sông Đà 4
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần công nghệ ánh sáng việt
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH NAM BÌNH
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH Tân Mỹ
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng Đông Hải

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s