NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SAU CỔ PHẦN HÓA Ở VIỆT NAM

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
SAU CỔ PHẦN HÓA Ở VIỆT NAM

Mục lục:

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SAU CỔ PHẦN HÓA 18
1.1. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 18
1.1.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh 18
1.1.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh 203
1.1.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 28
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 33
1.2.1. Những đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 33
1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 37
1.2.3. Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu 50
1.2.3.1. Mô hình nghiên cứu 50
1.2.3.2. Các giả thuyết nghiên cứu 51
1.3. Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 54
1.3.1. Kinh nghiệm nâng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa ở Trung Quốc 54
1.3.1.1. Thiết lập thể chế quản lý doanh nghiệp minh bạch 54
1.3.1.2. Tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng đối với mọi loại hình doanh nghiệp 55
1.3.1.3. Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 56
1.3.1.4. Lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp, đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp 57
1.3.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho việc nâng cao cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa ở Việt Nam .58
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .59
Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SAU CỔ PHẦN HÓA Ở VIỆT NAM 60
2.1. Thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa 60
2.1.1. Khái quát quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 60
2.1.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa ở Việt nam 64
2.1.2.1. Khảo sát hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa. 64
2.1.2.2. Thực trạng về sở hữu, quản lý và phân phối của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 70
2.1.2.3. Những hạn chế, yếu kém trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 77
2.1.2.4. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém 83
2.2. Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 90
2.2.1. Nguồn số liệu 90
2.2.2. Mô tả mẫu nghiên cứu 90
2.2.3. Kết quả nghiên cứu tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 94
2.2.3.1. Mô hình lý thuyết 94
2.2.3.2. Các biến trong mô hình 96
2.2.3.3. Kết quả kiểm định tác động các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 98
2.3. Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa ở Việt Nam 102
2.3.1. Giám sát tài chính và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 102
2.3.2. Quản lý vốn của Nhà nước và người đại diện vốn Nhà nước ở doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 107
2.3.3. Sự phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 110
2.3.4. Chuyển nhượng cổ phần trong doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 114
2.3.5. Vai trò của các tổ chức chính trị xã hội (Đảng, công đoàn) trong các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 118
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 122
Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SAU CỔ PHẦN HÓA Ở VIỆT NAM 124
3.1. Những quan điểm cơ bản về nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 124
3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 128
3.2.1. Các giải pháp vi mô từ phía doanh nghiệp 128
3.2.1.1. Tăng cường giám sát nội bộ đối với doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 128
3.2.1.2. Nâng cao năng lực quản trị trong các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 134
3.2.1.3. Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 134
3.2.1.4. Khuyến khích lợi ích vật chất đối với HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và tạo động lực cho người lao động 136
3.2.1.5. Đảm bảo và phát huy tối đa vai trò của cổ đông 138
3.2.1.6. Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 140
3.2.1.7. Tăng cường vai trò của tổ chức Đảng và tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 142
3.2.2. Các giải pháp vĩ mô từ phía nhà nước 144
3.2.2.1. Hoàn thiện chính sách liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa 144
3.2.2.2. Phát huy quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 147
3.2.2.3. Đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý vốn và quy chế người đại diện vốn nhà nước ở doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 148
3.2.2.4. Nâng cao năng lực giám sát tài chính của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 151
3.2.2.5. Thay đổi hình thức hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 154
3.3. Một số kiến nghị 158
3.3.1. Đối với chính phủ 158
3.3.2. Đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 159
3.3.3. Đối với doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 160
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 161
KẾT LUẬN 162
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Báo giá: 100.000 VNĐ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s