NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG THU HÚT DÒNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
THU HÚT DÒNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP
NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

MỤC LỤC
Tiêu đề Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục bảng biểu
Danh mục hình
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến nội dung luận án 3
3. Mục tiêu nghiên cứu 3
4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 4
4.1 Đối tượng nghiên cứu 4
4.2 Phạm vi nghiên cứu 4
5. Phương pháp nghiên cứu 5
6. Tính mới và đóng góp của luận án 7
7. Kết cấu của luận án 10
CHƯƠNG 1:
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI: LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
1.1. Giới thiệu 12
1.2. Tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 12
1.3. Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế 15
1.3.1. Tác động của FDI đối với hoạt động sản xuất 15
1.3.2. Tác động của FDI đối với thương mại quốc tế 16
1.3.3. Tác động của FDI đối với đầu tư địa phương 17
1.4. Lý thuyết về yếu tố quyết định vị trí của FDI 18
1.4.1. Ở cấp độ quốc gia 18
1.4.1.1. Lý thuyết thương mại quốc tế (International Trade Theory) 18
1.4.1.2. Lý thuyết về lợi thế độc quyền (The Theory of
Firm-Specific Ownership Advantages) 19
1.4.1.3. Lý thuyết vòng đời của sản phẩm (Product Life Cycle Theories) 19
1.4.1.4. Lý thuyết nội bộ hoá (Internalization Theory) 20
1.4.1.5. Lý thuyết Eclectic Paradigm (OLI) 21
1.4.2. Ở cấp độ phân bố không gian vốn FDI giữa các địa phương trong quốc gia 27
1.5. Nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng thu hút vốn FDI 29
1.5.1. Các nghiên cứu thực nghiệm về yếu tố ảnh hưởng thu hút FDI
tại nhóm nước hoặc khu vực 30
1.5.2. Các nghiên cứu thực nghiệm về yếu tố ảnh hưởng thu hút FDI
tại một quốc gia 42
1.5.3. Các nghiên cứu thực nghiệm về yếu tố ảnh hưởng thu hút FDI tại Việt Nam 46
1.6. Khoảng trống trong nghiên cứu tại Việt Nam 52
1.7. Kết luận chương 1 53
CHƯƠNG 2:
THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu 54
2.2. Thực trạng thu hút dòng vốn FDI tại Việt Nam 54
2.2.1. Xu hướng FDI tại Việt Nam 54
2.2.2. Cơ cấu FDI tại Việt Nam 59
2.2.2.1. Cơ cấu theo ngành 59
2.2.2.2. Cơ cấu theo đối tác đầu tư 60
2.2.2.3. Cơ cấu theo vùng 61
2.3. So sánh vốn FDI Việt Nam thu hút được với các nước trong khu vực 63
2.4. Kết quả đánh giá về môi trường đầu tư tại Việt Nam
thông qua cuộc khảo sát 65
2.4.1. Phương pháp nghiên cứu 66
2.4.2. Mẫu nghiên cứu 67
2.4.3. Kết quả nghiên cứu 68
2.4.3.1. Thống kê mô tả mẫu khảo sát 68
2.4.3.2. Kết quả đánh giá 70
2.5. Kết luận chương 2 73
CHƯƠNG 3:
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM
3.1. Giới thiệu 74
3.2. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu 75
3.2.1. Giả thuyết nghiên cứu 75
3.2.2. Mô hình nghiên cứu 78
3.2.2.1. Mô hình nghiên cứu lý thuyết 78
3.2.2.2. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm 79
3.3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 86
3.3.1. Biến đo lường 87
3.3.2. Dữ liệu thu thập 88
3.3.3. Phương pháp nghiên cứu 89
3.4. Kết quả nghiên cứu 91
3.4.1. Thống kê mô tả các biến 93
3.4.2. Xác định ma trận hệ số tương quan giữa các biến 95
3.4.3. Kết quả hồi quy 96
3.4.4. Kiểm định các giả thuyết 106
3.5. Kết luận chương 3 113
CHƯƠNG 4:
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG PHÂN BỐ KHÔNG GIAN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
4.1. Giới thiệu 115
4.2. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu 117
4.3.1. Giả thuyết nghiên cứu 117
4.3.2. Mô hình nghiên cứu 120
4.3.2.1. Mô hình nghiên cứu lý thuyết 120
4.3.2.2. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm 121
4.3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 126
4.3.1. Dữ liệu phân tích 126
4.3.2. Phương pháp nghiên cứu 126
4.4. Kết quả nghiên cứu 127
4.4.1. Thống kê mô tả các biến 127
4.4.2. Xác định ma trận hệ số tương giữa các biến 129
4.4.3. Kết quả hồi quy 129
4.4.4. Kiểm định các giả thuyết 138
4.5. Kết luận chương 4 141
CHƯƠNG 5:
HÀM Ý CHÍNH SÁCH

KẾT LUẬN

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s