Luận văn về “mô hình”

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

 

Khảo sát nghiên cứu mô hình tổ chức , chính sách , cơ chế hoạt động của bảo hiểm y tế ở VN & 1sô nước
Mô hình pháp luật về kinh doanh bảo hiểm ở VN trong điều kiện nền KTTT
Hướng xây dựng mô hình Cty bảo hiểm tương hỗ ở Việt Nam
Mô hình & giải pháp hình thành phát triển tổ chức Marketing ở các doanh nghiệp thương mại ở Hà Nội
Giải pháp của quá trình thành lập & tổ chức hoạt động của Tổng Cty theo mô hình tập đoàn kinh doanh
1số giải pháp nhằm tăng cường đầu tư phát triển nhà ở theo mô hình dự án tại Hà Nội
Hoàn thiện cơ chế quản lý doanh thu, chi phí , & lợi nhuận theo mô hình tập đoàn trong Tổng Cty Than
Mô hình tập đoàn kinh tế của Trung Quốc- kinh nghiệm đối với Việt Nam
Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy quản lý & các mối quan hệ quản trị của Sở Kế Hoạch & Đầu tư Vĩnh Phúc
Mô hình quản lý mạng lưới điện nông thôn ở Hà Tây
Vận dụng mô hình hoạch định chiến lược kinh doanh ở Cty Thông tin viễn thông Điện lực giai đoạn 2001-2005
Vận dụng mô hình chuỗi giá trị để phân tích khả năng cạnh tranh của khách sạn Kim Liên
Mô hình IS- LM và ứng dụng trong phân tích chính sách kinh tế
Nghiên cứu về kiến trúc phân tầng & mô hình OSI của mạng máy tính
Mô hình Client – Server
Xây dựng mô hình 3D từ đường đồng mức
Bài tập dài mô hình hóa số 2
Mô hình hóa hệ ngẫu nhiên
Nghiên cứu mô hình thực nghiệm xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học
Dự án khởi nghiệp giành cho sinh viên – Mô hình dự án xây dựng
Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền KTTT
Khả năng vận dụng mô hình công ty mẹ, công ty con trong nền kinh tế Việt Nam
Các giải pháp tăng cường huy động vốn tại các tập đoàn kinh tế hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con ở nước ta
Mô hình tập đoàn kinh tế ở Việt Nam – Thực trạng và phương hướng phát triển
Mô hình của công ty mẹ công ty con
Cơ sở khoa học của mô hình công ty mẹ – công ty con
Chuyển DNNN sang mô hình Cty mẹ – Cty con nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp NN
Phân tích điều kiện áp dụng mô hình Cty mẹ – Cty con ở Việt Nam
Mô hình tập đoàn kinh tế ở Việt Nam – Thực trạng và phương hướng phát triển
Mô hình kinh tế trang trại
Mô hình KTTT – Vận hành theo định hướng XHCN có sự quản lý của Nhà Nước
Mô hình quản lý mới của R . Linkert & áp dụng vào doanh nghiệp Việt Nam
mô hình tăng trưởng kinh tế harrod
Tình hình áp dụng mô hình quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp VN
Kế toán CPSX & tính GTSP xây lắp theo mô hình khoán
Cơ sở khoa học của mô hình công ty mẹ – công ty con
Mô hình công ty TNHH & công ty cổ phần đối với nền kinh tế nước ta
So sánh những ưu nhược điểm của mô hình quản lý phương Tây, Nhật Bản & đề xuất mô hình quản lý DN
Mô hình cơ cấu tổ chức trực tuyến – chức năng
Phương hướng và biện pháp chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn quận Cầu Giấy – Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
“Chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn Quận Cầu Giấy
ISO 9000 và nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất lượng phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam
Chất màu và ảnh bức xạ kế tự quét đa phổ điện.Mô hình và Cách biểu diễn
Nghiên cứu cơ sở triết học của sự lựa chọn con đường và mô hình CNXH ở nước ta hiện nay
Áp dụng mô hình nến phân tích sự biến động giá của một số cổ phiếu ngành Bất động sản
Phát triển nghiệp vụ quyền chọn và một số mô hình định giá quyền chọn ngoại tệ tại Việt Nam
Áp dụng mô hình toán trong phân tích động thái giá cổ phiếu quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn Quận Cầu Giấy
Các mô hình phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng và ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng GP.Bank
Phương hướng và biện pháp chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn quận Cầu Giấy – Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
Ứng dụng mô hình trễ koyck trong phân tích ảnh hưởng ngắn hạn và dài hạn của tăng trưởng GDP thực tế tới tăng trưởng Việc Làm và đưa ra một số dự báo
Áp dụng mô hình nến phân tích sự biến động giá của một số cổ phiếu ngành Bất động sản
Một số vấn đề về mô hình tổ chức kiểm toán nhà nước Việt Nam
Ứng dụng các mô hình dự báo giá cổ phiếu trong ngắn hạn
Ứng dụng mô hình logit trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng viettinbank chi nhánh Nghệ An
Ứng dụng mô hình SWOT để phân tích môi trường kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ hậu WTO
Vận dụng mô hình cạnh tranh của M. Porter để phân tích tình hình cạnh tranh của mặt hàng tranh thêu thủ công của Công ty XQ Việt Nam trên thị trường Nga
Mô hình Logistic và xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương Mại cổ phần VietBank
Hoàn thiện mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Tìm hiểu về VPN – Cài đặt thực nghiệm mô hìnhVPN Extranet
Tìm hiểu về công nghệ mạng riêng ảo VPN và mô phỏng mô hình VPN Extranet
Ứng dụng mô hình Logistic xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương Mại cổ phần VietBank
Bàn về các mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại Việt Nam
Ứng dụng các mô hình trong việc phân tích, định giá cổ phiếu FPT
Ứng dụng mô hình Logit trong xếp hạng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (VPBank)
Phương hướng và biện pháp chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn quận Cầu Giấy – Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
Phương hướng và biện pháp chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn quận Cầu Giấy – Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
Mô hình tổ chức của bộ máy Kiểm toán Nhà nước ở Việt Nam
Áp dụng mô hình toán trong phân tích động thái giá cổ phiếu quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VAR VÀO CHUỖI GIÁ CỔ PHIẾU POT – CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN.
Hoàn thiện mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Giới thiệu mô hình Arima
Một số giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý của Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực I
CÁC MÔ HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY
Mô hình hiệu chỉnh sai số VECM
Hãy nêu 1 tổ chức mà em quan tâm? Vận dụng mô hình chuỗi giá trị bên trong tổ chức để phản ánh yếu tố cơ bản của tổ chức đó? Xác định năng lực cốt lõi và năng lực vượt trội của tổ chức đó
Giải pháp thiết kế mô hình và lập trình cho hệ thống
Ứng dụng mô hình kinh tế lượng (GARCH), mô hình Var – RiskmetricsTM để đánh giá rủi ro trong đầu tư ngoại hối
XẾP HẠNG TÍN NHIỆM BẰNG MÔ HÌNH LOGISTIC ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
Sử dụng mô hình kinh tế lượng để đánh giá rủi ro trong đầu tư ngoại hối
Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ_ CÔNG TY CON
Sử dụng mô hình ARIMA trong phân tích nhằm ước lượng chỉ số CPI
Vận dụng mô hình toán kinh tế phân tích tác động của lao động và nguồn vốn đến sản lượng của Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh vinaconex
Sử dụng mô hình ARIMA trong phân tích nhằm ước lượng chỉ số PPI
Mô hình lựa chọn nghiên cứu tác động của mạng lưới giao thông đường bộ đến phát triển kinh tế- xã hội vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
Ứng dụng mô hình Logistic trong quy trình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng ACB
Mô hình nuôi trâu
NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ MÔ HÌNH CHI TRẢ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI GÓP PHẦN XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO CHO CỘNG ĐỒNG MỘT SỐ XÃ THUỘC VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO, HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC
Mô hình để phản ánh quá trình hoạch định sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược
Nghiên cứu mô hình trồng rau sạch theo quy trình sản xuất nông nghiệp tốt-VIETGAP tại xã Yên Viên-Huyện Gia Lâm
Trình bày mô hình tổ chức tại cơ quan (tổ chức) mà các anh, chị đang làm việc. Nhận diện các loại hình trung tâm trách nhiệm tương ứng với mô hình tổ chức đã trình bày
Vận dụng mô hình năm lực lượng cạnh tranh của M.Porter để phân tích công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên
Vận dụng mô hình cạnh tranh của M.Porter để phân tích tình hình cạnh tranh sản phẩm iphone của công ty Apple tại thị trường Việt Nam
Vận dụng mô hình năm lực lượng cạnh tranh của M.Porter để phân tích công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên
Xây dựng mô hình thí nghiệm điều khiển logic dùng PLC
Xây dựng mô hình thí nghiệm điều khiển logic dùng PLC
Đánh giá hiệu quả của mô hình trồng rau sạch theo quy trình sản xuất nông nghiệp tốt-VIETGAP tại xã Yên Viên-Huyện Gia Lâm
Sử dụng mô hình hồi quy số liệu mảng đánh gía đóng góp của lao động đến giá trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp – Trường hợp ngành công nghiệp Việt Nam
Nghiên cứu, cải thiện kỹ thuật mô hình vỉa nứt nẻ liên tục (cfm), áp dụng cho mỏ của việt nam
Mô hình tổ chức của nhà hàng Tre Việt
Sử dụng mô hình tự hồi quy theo vector phân tích mối liên hệ một số mã chứng khoán thuộc nhóm ngành Ngân hàng – Bảo hiểm niêm yết tại HOSE và dự báo.
Tìm hiểu mô hình trung bình trượt, tích hợp, tự hồi quy với biến ngoại sinh (ARIMAX).
Sử dụng mô hình hồi quy số liệu mảng đánh gía đóng góp của lao động đến giá trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động kinh doanh sau Cổ phần hóa của Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Đông Hà Nội
Sử dụng mô hình tự hồi quy theo vector phân tích mối liên hệ một số mã chứng khoán thuộc nhóm ngành Ngân hàng – Bảo hiểm niêm yết tại HOSE và dự báo

 

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s