Luận văn về “mô hình”

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

 

Khảo sát nghiên cứu mô hình tổ chức , chính sách , cơ chế hoạt động của bảo hiểm y tế ở VN & 1sô nước
Mô hình pháp luật về kinh doanh bảo hiểm ở VN trong điều kiện nền KTTT
Hướng xây dựng mô hình Cty bảo hiểm tương hỗ ở Việt Nam
Mô hình & giải pháp hình thành phát triển tổ chức Marketing ở các doanh nghiệp thương mại ở Hà Nội
Giải pháp của quá trình thành lập & tổ chức hoạt động của Tổng Cty theo mô hình tập đoàn kinh doanh
1số giải pháp nhằm tăng cường đầu tư phát triển nhà ở theo mô hình dự án tại Hà Nội
Hoàn thiện cơ chế quản lý doanh thu, chi phí , & lợi nhuận theo mô hình tập đoàn trong Tổng Cty Than
Mô hình tập đoàn kinh tế của Trung Quốc- kinh nghiệm đối với Việt Nam
Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy quản lý & các mối quan hệ quản trị của Sở Kế Hoạch & Đầu tư Vĩnh Phúc
Mô hình quản lý mạng lưới điện nông thôn ở Hà Tây
Vận dụng mô hình hoạch định chiến lược kinh doanh ở Cty Thông tin viễn thông Điện lực giai đoạn 2001-2005
Vận dụng mô hình chuỗi giá trị để phân tích khả năng cạnh tranh của khách sạn Kim Liên
Mô hình IS- LM và ứng dụng trong phân tích chính sách kinh tế
Nghiên cứu về kiến trúc phân tầng & mô hình OSI của mạng máy tính
Mô hình Client – Server
Xây dựng mô hình 3D từ đường đồng mức
Bài tập dài mô hình hóa số 2
Mô hình hóa hệ ngẫu nhiên
Nghiên cứu mô hình thực nghiệm xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học
Dự án khởi nghiệp giành cho sinh viên – Mô hình dự án xây dựng
Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền KTTT
Khả năng vận dụng mô hình công ty mẹ, công ty con trong nền kinh tế Việt Nam
Các giải pháp tăng cường huy động vốn tại các tập đoàn kinh tế hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con ở nước ta
Mô hình tập đoàn kinh tế ở Việt Nam – Thực trạng và phương hướng phát triển
Mô hình của công ty mẹ công ty con
Cơ sở khoa học của mô hình công ty mẹ – công ty con
Chuyển DNNN sang mô hình Cty mẹ – Cty con nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp NN
Phân tích điều kiện áp dụng mô hình Cty mẹ – Cty con ở Việt Nam
Mô hình tập đoàn kinh tế ở Việt Nam – Thực trạng và phương hướng phát triển
Mô hình kinh tế trang trại
Mô hình KTTT – Vận hành theo định hướng XHCN có sự quản lý của Nhà Nước
Mô hình quản lý mới của R . Linkert & áp dụng vào doanh nghiệp Việt Nam
mô hình tăng trưởng kinh tế harrod
Tình hình áp dụng mô hình quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp VN
Kế toán CPSX & tính GTSP xây lắp theo mô hình khoán
Cơ sở khoa học của mô hình công ty mẹ – công ty con
Mô hình công ty TNHH & công ty cổ phần đối với nền kinh tế nước ta
So sánh những ưu nhược điểm của mô hình quản lý phương Tây, Nhật Bản & đề xuất mô hình quản lý DN
Mô hình cơ cấu tổ chức trực tuyến – chức năng
Phương hướng và biện pháp chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn quận Cầu Giấy – Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
“Chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn Quận Cầu Giấy
ISO 9000 và nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất lượng phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam
Chất màu và ảnh bức xạ kế tự quét đa phổ điện.Mô hình và Cách biểu diễn
Nghiên cứu cơ sở triết học của sự lựa chọn con đường và mô hình CNXH ở nước ta hiện nay
Áp dụng mô hình nến phân tích sự biến động giá của một số cổ phiếu ngành Bất động sản
Phát triển nghiệp vụ quyền chọn và một số mô hình định giá quyền chọn ngoại tệ tại Việt Nam
Áp dụng mô hình toán trong phân tích động thái giá cổ phiếu quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn Quận Cầu Giấy
Các mô hình phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng và ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng GP.Bank
Phương hướng và biện pháp chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn quận Cầu Giấy – Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
Ứng dụng mô hình trễ koyck trong phân tích ảnh hưởng ngắn hạn và dài hạn của tăng trưởng GDP thực tế tới tăng trưởng Việc Làm và đưa ra một số dự báo
Áp dụng mô hình nến phân tích sự biến động giá của một số cổ phiếu ngành Bất động sản
Một số vấn đề về mô hình tổ chức kiểm toán nhà nước Việt Nam
Ứng dụng các mô hình dự báo giá cổ phiếu trong ngắn hạn
Ứng dụng mô hình logit trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng viettinbank chi nhánh Nghệ An
Ứng dụng mô hình SWOT để phân tích môi trường kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ hậu WTO
Vận dụng mô hình cạnh tranh của M. Porter để phân tích tình hình cạnh tranh của mặt hàng tranh thêu thủ công của Công ty XQ Việt Nam trên thị trường Nga
Mô hình Logistic và xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương Mại cổ phần VietBank
Hoàn thiện mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Tìm hiểu về VPN – Cài đặt thực nghiệm mô hìnhVPN Extranet
Tìm hiểu về công nghệ mạng riêng ảo VPN và mô phỏng mô hình VPN Extranet
Ứng dụng mô hình Logistic xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương Mại cổ phần VietBank
Bàn về các mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại Việt Nam
Ứng dụng các mô hình trong việc phân tích, định giá cổ phiếu FPT
Ứng dụng mô hình Logit trong xếp hạng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (VPBank)
Phương hướng và biện pháp chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn quận Cầu Giấy – Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
Phương hướng và biện pháp chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn quận Cầu Giấy – Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
Mô hình tổ chức của bộ máy Kiểm toán Nhà nước ở Việt Nam
Áp dụng mô hình toán trong phân tích động thái giá cổ phiếu quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VAR VÀO CHUỖI GIÁ CỔ PHIẾU POT – CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN.
Hoàn thiện mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Giới thiệu mô hình Arima
Một số giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý của Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực I
CÁC MÔ HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY
Mô hình hiệu chỉnh sai số VECM
Hãy nêu 1 tổ chức mà em quan tâm? Vận dụng mô hình chuỗi giá trị bên trong tổ chức để phản ánh yếu tố cơ bản của tổ chức đó? Xác định năng lực cốt lõi và năng lực vượt trội của tổ chức đó
Giải pháp thiết kế mô hình và lập trình cho hệ thống
Ứng dụng mô hình kinh tế lượng (GARCH), mô hình Var – RiskmetricsTM để đánh giá rủi ro trong đầu tư ngoại hối
XẾP HẠNG TÍN NHIỆM BẰNG MÔ HÌNH LOGISTIC ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
Sử dụng mô hình kinh tế lượng để đánh giá rủi ro trong đầu tư ngoại hối
Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ_ CÔNG TY CON
Sử dụng mô hình ARIMA trong phân tích nhằm ước lượng chỉ số CPI
Vận dụng mô hình toán kinh tế phân tích tác động của lao động và nguồn vốn đến sản lượng của Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh vinaconex
Sử dụng mô hình ARIMA trong phân tích nhằm ước lượng chỉ số PPI
Mô hình lựa chọn nghiên cứu tác động của mạng lưới giao thông đường bộ đến phát triển kinh tế- xã hội vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
Ứng dụng mô hình Logistic trong quy trình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng ACB
Mô hình nuôi trâu
NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ MÔ HÌNH CHI TRẢ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI GÓP PHẦN XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO CHO CỘNG ĐỒNG MỘT SỐ XÃ THUỘC VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO, HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC
Mô hình để phản ánh quá trình hoạch định sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược
Nghiên cứu mô hình trồng rau sạch theo quy trình sản xuất nông nghiệp tốt-VIETGAP tại xã Yên Viên-Huyện Gia Lâm
Trình bày mô hình tổ chức tại cơ quan (tổ chức) mà các anh, chị đang làm việc. Nhận diện các loại hình trung tâm trách nhiệm tương ứng với mô hình tổ chức đã trình bày
Vận dụng mô hình năm lực lượng cạnh tranh của M.Porter để phân tích công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên
Vận dụng mô hình cạnh tranh của M.Porter để phân tích tình hình cạnh tranh sản phẩm iphone của công ty Apple tại thị trường Việt Nam
Vận dụng mô hình năm lực lượng cạnh tranh của M.Porter để phân tích công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên
Xây dựng mô hình thí nghiệm điều khiển logic dùng PLC
Xây dựng mô hình thí nghiệm điều khiển logic dùng PLC
Đánh giá hiệu quả của mô hình trồng rau sạch theo quy trình sản xuất nông nghiệp tốt-VIETGAP tại xã Yên Viên-Huyện Gia Lâm
Sử dụng mô hình hồi quy số liệu mảng đánh gía đóng góp của lao động đến giá trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp – Trường hợp ngành công nghiệp Việt Nam
Nghiên cứu, cải thiện kỹ thuật mô hình vỉa nứt nẻ liên tục (cfm), áp dụng cho mỏ của việt nam
Mô hình tổ chức của nhà hàng Tre Việt
Sử dụng mô hình tự hồi quy theo vector phân tích mối liên hệ một số mã chứng khoán thuộc nhóm ngành Ngân hàng – Bảo hiểm niêm yết tại HOSE và dự báo.
Tìm hiểu mô hình trung bình trượt, tích hợp, tự hồi quy với biến ngoại sinh (ARIMAX).
Sử dụng mô hình hồi quy số liệu mảng đánh gía đóng góp của lao động đến giá trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động kinh doanh sau Cổ phần hóa của Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Đông Hà Nội
Sử dụng mô hình tự hồi quy theo vector phân tích mối liên hệ một số mã chứng khoán thuộc nhóm ngành Ngân hàng – Bảo hiểm niêm yết tại HOSE và dự báo

 

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Advertisements

Luận văn về môi trường, ô nhiễm môi trường

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Luận văn về môi trường, ô nhiễm môi trường

Các đề tài:

Môi trường ô nhiễm môi trường & các kiến nghị nhằm sửa đổi môi trường tại làng nghề xã Dương Nội
Hiện trạng ô nhiễm nước & Dự án cải tạo hệ thống thoát nước Hà Nội ( Dự án cải tạo sông tô lịch)
giải pháp kinh tế để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường
Ô nhiễm môi trường ở VN nói riêng & trên thế giới nói chugn – thực trạng, nguyên nhân & giải pháp
Phân tích khả năng hạn chế ô nhiễm, bảo vệ môi trường thông qua các giải pháp tổ chức kiến trúc cảnh quan – XN công nghiệp
Trình bày tác động làm ô nhiễm bầu không khí tập thể của điều phối hoạt động của doanh nghiệp yếu kém
phat triển làng nghề với vấn đề ô nhiễm môi trường và một số giải phát khắc phục
Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả để nói về vấn đề ô nhiễm môi trường ở nước ta
Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả để phân tích vấn để ô nhiễm môi trường đô thị
Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả để nói về vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị
Trình bày tác động làm ô nhiễm bầu không khí tập thể của điều phối hoạt động
ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Ở CÁT BÀ
Những giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong qui trình xử lý vải tại công ty TNHH Poongchin Vina
Ô nhiễm môi trường trong quá trình phát triển công nghiệp tại Việt Nam: nguyên nhân và giải pháp.
Ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp ở Việt Nam
Vận dụng Nguyên tắc khách quan, Nguyên tắc toàn diện, Nguyên tắc phân tích để phân tích thực trạng hậu quả và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường do sản xuất công nghiệp
Ô nhiễm không khí ở các đô thị

——-

Luận văn có từ khóa “môi trường ”

Giải pháp Marketing nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của Cty cổ phần môi trường sạch đẹp
Tổ chức kế toán CPSX & tính GTSP tại Cty Phát triển Tin học , Công nghệ &môi trường
Lập trương trình thiết kế các công cụ hỗ trợ bản vẽ thi công trong môi trường Autocad ( lập trình Visuai Basic)
1số lý luận về môi trường kinh doanh quốc tế của DN
Tại Xí nghiệp môi trường đô thị số 4 ( Báo cáo )
Tại Cty Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) ( Báo cáo )
Tại phòng cơ sở dữ liệu môi trường – Cục bảo vệ môi trường ( Báo cáo )
Bước đầu nghiên cứu mối quan hệ giữa môi trường & phát triển quy hoạch khai thác vùng bãi bồi ven biển
Môi trường ô nhiễm môi trường & các kiến nghị nhằm sửa đổi môi trường tại làng nghề xã Dương Nội
Gắn kết vấn đề môi trường vào công tác lập kế hoạch nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam
Gắn kết vấn đề môi trường vào công tác lập kế hoạch nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam – Thực tiễn & PL điều chỉnh
Bước đầu nghiên cứu phương pháp tính phí bảo vệ môi trường tại Cty giấy Hải Phòng ( HAPACO)
Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng đường vành đai 3 (đoạn pháp vân mai dịch)
Phân tích và đánh giá tác động của các yếu tố môi trường ngành đến lĩnh vực vận tải tàu biển của công ty TNHH TM Đông Phong
giải pháp kinh tế để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường
Môi trường văn hóa Mỹ & những điều cần lưu ý khi tiếp cận với các doanh nhân Mỹ
Ảnh hưởng của các điều kiện đến qúa trình lên men tĩnh chủng Bacillus sử dụng để SX chế phẩm xử lý môi trường nuôi tôm
Ô nhiễm môi trường ở VN nói riêng & trên thế giới nói chugn – thực trạng, nguyên nhân & giải pháp
Thực trạng môi trường tại cảng dầu B12 – giải pháp bảo vệ môi trường & bảo đảm sự hoạt động an toàn ổn định
Phân tích khả năng hạn chế ô nhiễm, bảo vệ môi trường thông qua các giải pháp tổ chức kiến trúc cảnh quan – XN công nghiệp
Các rào cản môi trường đối với hàng dệt may xuất khẩu Việt Nam (XK)
Các vấn đề môi trường trong quá trình gia nhập tổ chức WTO và biện pháp xử lý
phat triển làng nghề với vấn đề ô nhiễm môi trường và một số giải phát khắc phục
Môí liên hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường
Phép biện chứng về mâu thuẫn & vận dụng mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thải ở việt Nam,
Phép biện chứng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái trong điều kiện nước ta hiện nay
phép biện chứng giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái trong điều kiện nước ta hiện nay
Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả để nói về vấn đề ô nhiễm môi trường ở nước ta
Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả để phân tích vấn để ô nhiễm môi trường đô thị
Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả để giải thích thực trạng môi trường ở VN
Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả để nói về vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị
Quan hệ giữa XH với tự nhiên & vấn đề bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay
Ảnh hưởng của môi trường luật pháp ở Mỹ tới việc XK hàng dệt may của các doanh nghiệp VN
Môi trường XNK hàng may mặc
Tác động của môi trường luật pháp , chính trị trong việc XK hàng may mặc
Các vấn đề liên quan đến môi trường vận hành Marketing ở thị trường Nhật Bản
Ảnh hưởng của môi trường vi mô đến hoạt động Marketing của công ty giầy Thượng Đình
Nghiên cứu thực trạng môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại HN – Những giải pháp về xúc tiến và quản lý
Xây dựng cơ cấu tổ chức doanh nghiệp trong môi trường kinh tế – xã hội hiện đại
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẤN ĐỀ DU LỊCH MÔI TRƯỜNG
Bảo vệ môi trường với sự phát triển bền vững du lịch ở Hà Tây
Môi trường du lịch tại chùa Hương – thực trạng và giải pháp
Môi trường là tất cả những gì xung quanh
ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Ở CÁT BÀ
Quan hệ giữa phát triển công nghiệp với môi trường sinh thái
Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam
Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam
MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ.THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG TẠI TỈNH BẮC NINH
Những giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong qui trình xử lý vải tại công ty TNHH Poongchin Vina
Lồng ghép các vấn đề bảo vệ môi trường trong quy hoạch phát triển hệ thống giao thông đường bộ tại Hà Nội giai đoạn 2010-2020
Một số giải pháp hoàn thiện môi trường vĩ mô nhằm nâng cao khả nămg cạnh tranh của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Việt Nam hiện nay
Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Lào Cai để thu hút đầu tư phát triển đến năm 2020
Phép biện chứng giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái trong điều kiện nước ta hiện nay
Ô nhiễm môi trường trong quá trình phát triển công nghiệp tại Việt Nam: nguyên nhân và giải pháp.
báo cáo tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
Xây dựng cơ cấu tổ chức doanh nghiệp trong môi trường kinh tế – xã hội hiện đại
Công tác bảo hộ lao động đối với người lao động ở xí nghiệp Môi trường Đô thị huyện Thanh Trì
Công tác bảo hộ lao động đối với người lao động ở xí nghiệp Môi trường Đô thị huyện Thanh Trì
Cải thiện môi trường đầu tư ở tỉnh Thái Nguyên trong quá trình Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá
Cải thiện môi trường đầu tư ở tỉnh Thái Nguyên trong quá trình Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá
Hoàn thiện môi trường đầu tư với việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Hải Phòng
Sử dụng công cụ kinh tế nhằm khuyến khích sản xuất và tiêu dùng sản phẩm thân thiện môi trường: Nghiên cứu điển hình trên địa bàn Hà Nội
Ứng dụng mô hình SWOT để phân tích môi trường kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ hậu WTO
Quản lý môi trường tại làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ – Thị xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh
Đánh giá thực trạng quản lý môi trường tại làng nghề chạm bạc Đồng Xâm thuộc xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình
Ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp ở Việt Nam
Tổng hợp và nghiên cứu mối tương quan giữa cấu trúc electron và khả năng ức chế ăn mòn đồng kim loại trong môi trường HNO3 3M của một số hợp chất 2-hydroxi-3-metyl axetophenon aroyl hydrazon
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Công nghệ Thực phẩm Năng lượng và Môi trường
Quản lý chất thải rắn tại Công ty CPTM môi trường HOÀNG ANH trên địa bàn huyện Đông Anh
NGHIÊN CỨU HSMT, MÔI TRƯỜNG ĐẤU THẦU GÓI THẦU XÂY DỰNG“ TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỤC THUẾ TỈNH THANH HÓA ”
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT (báo cáo)
Vận dụng Nguyên tắc khách quan, Nguyên tắc toàn diện, Nguyên tắc phân tích để phân tích thực trạng hậu quả và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường do sản xuất công nghiệp
Tác động của môi trường văn hóa Nhật Bản đến hoạt động kinh doanh sản phẩm Febreze của tập đoàn Procter & Gamble (P & G)
Tác động của môi trường văn hóa Nhật Bản đến hoạt động kinh doanh sản phẩm Febreze của tập đoàn Procter & Gamble (P & G
Đánh giá hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam – thuận lợi, khó khăn và giải pháp
“Đánh giá giá trị chất lượng môi trường tại khu di tích lịch sử Côn Sơn- Kiếp Bạc thông qua phương pháp Chi phí du lịch.”
Viện Nghiên cứu Môi trường phát triển bền vững
Viện nghiên cứu Môi trường và phát triển bền vững”.
“QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI – SÀI GÒN”
Viện nghiên cứu Môi trường và phát triển bền vững
Các rào cản môi trường đối với hàng dệt may xuất khẩu Việt Nam
CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH GIA NHẬP TỔ CHỨC WTO VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
Bảo vệ môi trường với sự phát triển bền vững du lịch ở Hà Tây
Thực trạng và giải pháp của nhà nước trong việc giải quyết vấn đề môi trường nước ở đô thị hiện nay’’.
Thực trạng và giải pháp của nhà nước trong việc giải quyết vấn đề môi trường nước ở đô thị hiện nay’’.
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Bình An ”.
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH AN BÁO CÁO
Văn phòng Tổng cục Môi Trường (Báo cáo)
Đánh giá tác động và quản lý môi trường tại mỏ than Na Dương – Lạng Sơn
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Hà (Báo cáo)
Quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần môi trường đô thị và Công nghiệp 11 – URENCO 11
Giải pháp nhằm bảo vệ môi trường tại làng gốm Bát Tràng.
Môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam
Hãy thực hiện phân tích sự tác động của môi trường cạnh tranh (môi trường ngành) tới hoạt động kinh doanh của Co-op mart và đưa ra những chỉ dẫn chiến lược cho doanh nghiệp này.
Đề xuất quy trình tổ chức thực thi Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Thực trạng môi trường kinh doanh của công ty

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG THU HÚT DÒNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
THU HÚT DÒNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP
NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

MỤC LỤC
Tiêu đề Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục bảng biểu
Danh mục hình
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến nội dung luận án 3
3. Mục tiêu nghiên cứu 3
4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 4
4.1 Đối tượng nghiên cứu 4
4.2 Phạm vi nghiên cứu 4
5. Phương pháp nghiên cứu 5
6. Tính mới và đóng góp của luận án 7
7. Kết cấu của luận án 10
CHƯƠNG 1:
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI: LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
1.1. Giới thiệu 12
1.2. Tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 12
1.3. Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế 15
1.3.1. Tác động của FDI đối với hoạt động sản xuất 15
1.3.2. Tác động của FDI đối với thương mại quốc tế 16
1.3.3. Tác động của FDI đối với đầu tư địa phương 17
1.4. Lý thuyết về yếu tố quyết định vị trí của FDI 18
1.4.1. Ở cấp độ quốc gia 18
1.4.1.1. Lý thuyết thương mại quốc tế (International Trade Theory) 18
1.4.1.2. Lý thuyết về lợi thế độc quyền (The Theory of
Firm-Specific Ownership Advantages) 19
1.4.1.3. Lý thuyết vòng đời của sản phẩm (Product Life Cycle Theories) 19
1.4.1.4. Lý thuyết nội bộ hoá (Internalization Theory) 20
1.4.1.5. Lý thuyết Eclectic Paradigm (OLI) 21
1.4.2. Ở cấp độ phân bố không gian vốn FDI giữa các địa phương trong quốc gia 27
1.5. Nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng thu hút vốn FDI 29
1.5.1. Các nghiên cứu thực nghiệm về yếu tố ảnh hưởng thu hút FDI
tại nhóm nước hoặc khu vực 30
1.5.2. Các nghiên cứu thực nghiệm về yếu tố ảnh hưởng thu hút FDI
tại một quốc gia 42
1.5.3. Các nghiên cứu thực nghiệm về yếu tố ảnh hưởng thu hút FDI tại Việt Nam 46
1.6. Khoảng trống trong nghiên cứu tại Việt Nam 52
1.7. Kết luận chương 1 53
CHƯƠNG 2:
THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu 54
2.2. Thực trạng thu hút dòng vốn FDI tại Việt Nam 54
2.2.1. Xu hướng FDI tại Việt Nam 54
2.2.2. Cơ cấu FDI tại Việt Nam 59
2.2.2.1. Cơ cấu theo ngành 59
2.2.2.2. Cơ cấu theo đối tác đầu tư 60
2.2.2.3. Cơ cấu theo vùng 61
2.3. So sánh vốn FDI Việt Nam thu hút được với các nước trong khu vực 63
2.4. Kết quả đánh giá về môi trường đầu tư tại Việt Nam
thông qua cuộc khảo sát 65
2.4.1. Phương pháp nghiên cứu 66
2.4.2. Mẫu nghiên cứu 67
2.4.3. Kết quả nghiên cứu 68
2.4.3.1. Thống kê mô tả mẫu khảo sát 68
2.4.3.2. Kết quả đánh giá 70
2.5. Kết luận chương 2 73
CHƯƠNG 3:
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM
3.1. Giới thiệu 74
3.2. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu 75
3.2.1. Giả thuyết nghiên cứu 75
3.2.2. Mô hình nghiên cứu 78
3.2.2.1. Mô hình nghiên cứu lý thuyết 78
3.2.2.2. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm 79
3.3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 86
3.3.1. Biến đo lường 87
3.3.2. Dữ liệu thu thập 88
3.3.3. Phương pháp nghiên cứu 89
3.4. Kết quả nghiên cứu 91
3.4.1. Thống kê mô tả các biến 93
3.4.2. Xác định ma trận hệ số tương quan giữa các biến 95
3.4.3. Kết quả hồi quy 96
3.4.4. Kiểm định các giả thuyết 106
3.5. Kết luận chương 3 113
CHƯƠNG 4:
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG PHÂN BỐ KHÔNG GIAN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
4.1. Giới thiệu 115
4.2. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu 117
4.3.1. Giả thuyết nghiên cứu 117
4.3.2. Mô hình nghiên cứu 120
4.3.2.1. Mô hình nghiên cứu lý thuyết 120
4.3.2.2. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm 121
4.3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 126
4.3.1. Dữ liệu phân tích 126
4.3.2. Phương pháp nghiên cứu 126
4.4. Kết quả nghiên cứu 127
4.4.1. Thống kê mô tả các biến 127
4.4.2. Xác định ma trận hệ số tương giữa các biến 129
4.4.3. Kết quả hồi quy 129
4.4.4. Kiểm định các giả thuyết 138
4.5. Kết luận chương 4 141
CHƯƠNG 5:
HÀM Ý CHÍNH SÁCH

KẾT LUẬN

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CẦU CÁC SẢN PHẨM THỊT VÀ CÁ: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM THEO TIẾP CẬN KINH TẾ LƯỢNG CHO TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CẦU CÁC SẢN PHẨM THỊT VÀ CÁ: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM THEO TIẾP CẬN KINH TẾ LƯỢNG CHO TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM

MỤC LỤC
Trang phụ bìa Trang
LỜI CAM ĐOAN ………………………………………………………………………………………i
LỜI CẢM ƠN…………………………………………………………………………………………..ii
MỤC LỤC……………………………………………………………………………………………….iii
DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT…………………………………………. vi
DANH MỤC CÁC BẢNG………………………………………………………………………..vii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ …………………………………………………………………… xi
TÓM TẮT………………………………………………………………………………………………xii
Chương 1: GIỚI THIỆU…………………………………………………………………………… 1
1.1. Bối cảnh nghiên cứu …………………………………………………………………………… 1
1.2. Vấn đề nghiên cứu……………………………………………………………………………… 5
1.3. Mục tiêu nghiên cứu…………………………………………………………………………… 6
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu………………………………………………………… 7
1.5. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu…………………………………………………….. 8
1.6. Ý nghĩa của nghiên cứu………………………………………………………………………. 9
1.6.1. Ý nghĩa lý thuyết …………………………………………………………………………..9
1.6.2. Ý nghĩa thực tiễn…………………………………………………………………………..9
1.7. Kết cấu của báo cáo nghiên cứu…………………………………………………………. 10
Chương 2: LƯỢC KHẢO LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH CẦU……………………… 12
2.1. Giới thiệu ………………………………………………………………………………………… 12
2.2. Lý thuyết cầu người tiêu dùng và sự hình thành hàm cầu ……………………. 12
2.2.1. Cách tiếp cận đối ngẫu và cầu của người tiêu dùng ……………………….. 13
2.2.2. Tối đa hóa độ thỏa dụng và sự hình thành hàm cầu Marshallian ……. 14
2.2.3. Tối đa hóa độ thỏa dụng gián tiếp (Indirect Utility Maximization)….. 17
2.2.4. Tối thiểu hóa chi phí và sự hình thành hàm cầu Hicksian ………………. 17
2.2.5. Ảnh hưởng thay thế và ảnh hưởng thu nhập lên lượng cầu tiêu dùng 19
2.2.6. Độ co dãn của cầu (The elasticity of demand)………………………………… 20
2.2.6.1. Độ co dãn của cầu theo thu nhập ……………………………………………. 21
2.2.6.2. Độ co dãn của cầu theo giá riêng…………………………………………….. 21
2.2.6.3. Độ co dãn của cầu theo giá chéo……………………………………………… 21
2.2.6.4. Độ co dãn của cầu Hicksian (độ co dãn bù đắp)……………………….. 22
2.2.7. Hệ hàm cầu vi phân…………………………………………………………………….. 22
2.2.8. Các tính chất của hàm cầu (Properties of Demand Functions)………… 23
2.3. Các mô hình kinh tế lượng cho phân tích cầu tiêu dùng ………………………. 26
2.3.1. Các mô hình phương trình đơn ……………………………………………………. 26
2.3.2. Mô hình Working-Leser (Working-Leser Model) ………………………….. 30
2.3.3. Phân tích của Stone (Stone’s analysis) ………………………………………….. 30
2.3.4. Hệ thống chi tiêu tuyến tính (Linear Expenditure System) …………….. 31
2.3.5. Hệ thống hàm cầu Translog (Translog Demand System)………………… 32
2.3.6. Mô hình Rotterdam (Rotterdam Model)……………………………………….. 34
2.3.7. Mô hình AIDS (Almost Ideal Demand System) ……………………………… 35
2.4. Tóm tắt các nghiên cứu trước về phân tích cầu tiêu dùng…………………….. 37
2.4.1. Các nghiên cứu trước liên quan ở ngoài nước ……………………………….. 38
2.4.2. Các nghiên cứu trước liên quan ở trong nước ……………………………….. 44
2.5. Khung phân tích đề nghị cho nghiên cứu luận án………………………………… 48
2.5.1. Khe hổng nghiên cứu ………………………………………………………………….. 48
2.5.2. Các đóng góp từ lược khảo lý thuyết…………………………………………….. 49
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………………………………………. 52
3.1. Giới thiệu ………………………………………………………………………………………… 52
3.2. Đặc trưng mô hình nghiên cứu đề nghị ………………………………………………. 52
3.2.1. Định nghĩa các biến được sử dụng trong các mô hình thực nghiệm…. 53
3.2.2. Các mô hình kinh tế lượng sử dụng phân tích của luận án……………… 54
3.2.2.1. Mô hình Working-Leser (Working-Leser Model) ……………………. 54
3.2.2.2. Mô hình AIDS (Almost Ideal Demand System)………………………… 54
3.2.2.3. Mô hình QUAIDS (Quadratic Almost Ideal Demand System)…… 56
3.3. Các giả thuyết nghiên cứu…………………………………………………………………. 58
3.4. Mô tả dữ liệu nghiên cứu…………………………………………………………………… 62
3.5. Thủ tục và các kỹ thuật ước lượng mô hình………………………………………… 65
3.5.1. Vấn đề tiêu dùng bằng không (Zero – Consumption) …………………….. 65
3.5.2. Thủ tục ước lượng các mô hình nghiên cứu thực nghiệm……………….. 67
3.5.2.1. Đối với mô hình Working – Leser…………………………………………… 67
3.5.2.2. Đối với mô hình LA/AIDS……………………………………………………… 68
3.5.2.3. Đối với mô hình QUAIDS dạng ước lượng………………………………. 70
3.6. Tóm tắt chương………………………………………………………………………………… 73
Chương 4: PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU………. 75
4.1. Giới thiệu ………………………………………………………………………………………… 75
4.2. Thống kê mô tả và so sánh cho các biến quan sát ………………………………… 75
4.2.1. Tiêu dùng các mặt hàng thịt và cá theo thu nhập và nhóm tuổi ………. 76
4.2.2. Tiêu dùng các mặt hàng thịt và cá theo thu nhập và quy mô hộ gia
đình……………………………………………………………………………………………………. 85
4.2.3: Tiêu dùng các mặt hàng thịt và cá theo yếu tố khu vực và vùng miền 95
4.2.4. Thống kê mô tả phần ngân sách dành cho chi tiêu các mặt hàng thịt
lợn, thịt bò, thịt gà, và cá ở Việt Nam năm 2008 …………………………………….. 99
4.2.5. Thống kê mô tả về giá các mặt hàng thịt và cá, tổng chi tiêu, quy mô hộ
gia đình, tuổi và học vấn của chủ hộ ở Việt Nam năm 2008 …………………… 100
4.3. Các kết quả ước lượng mô hình……………………………………………………….. 102
4.3.1. Ước lượng các tham số và độ phù hợp của mô hình……………………… 102
4.3.2. Đánh giá độ phù hợp giữa các mô hình ước lượng ……………………….. 112
4.3.3. Ước lượng các độ co dãn theo giá riêng, giá chéo và theo thu nhập .. 114
4.4. Ước lượng mô hình hàm cầu theo khu vực thành thị và nông thôn……… 122
4.5. Ước lượng mô hình hàm cầu theo các nhóm thu nhập khác nhau……….. 131
4.6. So sánh kết quả phân tích với một số nghiên cứu trước ……………………… 141
4.7. Một ứng dụng trong phân tích cầu tiêu dùng – vấn đề dự báo ……………. 145
4.8. Tóm tắt chương………………………………………………………………………………. 150
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH………………………………….. 152
5.1. Kết luận…………………………………………………………………………………………. 152
5.2. Các hàm ý chính sách về cầu tiêu dùng thịt và cá ở Việt Nam…………….. 157
5.3. Những đóng góp chính của luận án ………………………………………………….. 160
5.4. Hạn chế và hướng mở rộng cho các nghiên cứu tiếp theo …………………… 162
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ …………………………………. 163
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………… 164
PHỤ LỤC 1………………………………………………………………………………………….. 169
PHỤ LỤC 2………………………………………………………………………………………….. 174
PHỤ LỤC 3………………………………………………………………………………………….. 184
PHỤ LỤC 4………………………………………………………………………………………….. 191
PHỤ LỤC 5………………………………………………………………………………………….. 227

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG
KẾ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM

Mục lục:

Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu về kế toán thu, chi ngân sách nhà nước ……….. 1
1.1. Các nghiên cứu công bố ở ngoài nước …………………………………………………………………….. 1
1.1.1. Về bài báo khoa học …………………………………………………………………………………… 2
1.1.2. Các luận án tiến sĩ và đề tài nghiên cứu khoa học ………………………………………….. 5
1.2. Các nghiên cứu công bố ở trong nước …………………………………………………………………….. 7
1.2.1. Về bài báo khoa học …………………………………………………………………………………… 7
1.2.2. Các luận án tiến sĩ và các đề tài nghiên cứu khoa học …………………………………….. 9
1.3. Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu ……………………………………………………………………….. 12
Chương 2: Cơ sở lý thuyết về kế toán thu, chi ngân sách nhà nước và chuẩn mực kế toán
công quốc tế …………………………………………………………………………………………………………………. 16
2.1. Một số vấn đề lý luận chung về khu vực công và quản trị tài chính công …………………… 16
2.1.1. Khu vực công ………………………………………………………………………………………….. 16
2.1.2. Quản trị tài chính trong khu vực công …………………………………………………………. 18
2.1.3. Mối quan hệ giữa quản trị tài chính công với kế toán thu, chi ngân sách …………. 25
2.2. Cơ sở lý thuyết về kế toán thu, chi ngân sách nhà nước …………………………………………… 26
2.2.1. Khái niệm ………………………………………………………………………………………………. 26
2.2.2. Vai trò và mục tiêu …………………………………………………………………………………… 27
2.2.2.1.Vai trò …………………………………………………………………………………….. 27
2.2.2.2.Mục tiêu ………………………………………………………………………………….. 27
2.2.3. Nội dung và các đối tượng sử dụng thông tin ………………………………………………. 28
2.2.3.1.Nội dung cơ bản của kế toán thu, chi ngân sách …………………………… 28
2.2.3.2.Đối tượng sử dụng thông tin kế toán thu, chi ngân sách ………………… 29
2.2.4. Các vấn đề cơ bản trong hệ thống kế toán thu, chi ngân sách …………………………. 30
2.2.4.1.Về vấn đề ghi nhận …………………………………………………………………… 30
2.2.4.2.Về vấn đề đánh giá …………………………………………………………………… 30
2.2.4.3.Về vấn đề trình bày và công bố ………………………………………………….. 31
2.2.5. Các nội dung khác liên quan đến kế toán thu, chi ngân sách ………………………….. 31
2.2.5.1.Kiểm soát thông tin ………………………………………………………………….. 31
2.2.5.2.Kiểm soát nội bộ ……………………………………………………………………… 32
2.2.5.3.Kiểm toán nhà nước …………………………………………………………………. 32
2.2.6. Cơ sở kinh tế và pháp lý xây dựng hệ thống kế toán thu, chi ngân sách ………….. 34
2.3. Chuẩn mực kế toán công quốc tế ………………………………………………………………………….. 36
2.3.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển……………………………………………………. 36
2.3.2. Nhiệm vụ và mục tiêu của chuẩn mực kế toán công quốc tế ………………………….. 38
2.3.3. Vai trò và đặc điểm của chuẩn mực kế toán công quốc tế ……………………………… 39
2.3.4. Nội dung cơ bản của chuẩn mực kế toán công quốc tế ………………………………….. 40
2.3.5. Cơ sở kế toán áp dụng trong kế toán công quốc tế ……………………………………….. 41
2.3.5.1.Kế toán trên cơ sở tiền trong khu vực công ………………………………………. 41
2.3.5.2.Kế toán dồn tích trong khu vực công ……………………………………………….. 44
2.3.5.3.So sánh kế toán trên cơ sở tiền và kế toán trên cơ sở dồn tích ……………… 46
2.3.6. Các chuẩn mực có liên quan đến kế toán thu, chi ngân sách nhà nước ……………. 47
2.3.6.1.Phần mở đầu của IPSAS ………………………………………………………………… 48
2.3.6.2.Hệ thống báo cáo tài chính ……………………………………………………………… 48
2.3.6.3.Chuẩn mực số 01 về việc trình bày báo cáo tài chính …………………………. 48
2.3.6.4.Chuẩn mực số 22 về công bố thông tin tài chính đơn vị công ……………… 49
2.3.6.5.Chuẩn mực số 24 về việc trình bày thông tin ngân sách trên BCTC …….. 49
2.4. Nghiên cứu mô hình tổ chức hệ thống kế toán thu, chi ngân sách nhà nước tại một số
quốc gia trên thế giới – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ………………………………………….. 50
2.4.1. Hệ thống kế toán thu, chi ngân sách tại các quốc gia …………………………………….. 50
2.4.1.1.Ấn Độ ………………………………………………………………………………………….. 51
2.4.1.2.Cộng đồng Châu Âu ………………………………………………………………………. 55
2.4.1.3.Nhật Bản ………………………………………………………………………………………. 59
2.4.1.4.Úc ……………………………………………………………………………………………….. 61
2.4.1.5.Trung Quốc ………………………………………………………………………………….. 63
2.4.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ……………………………………………………………. 65
2.4.2.1.Lộ trình chuyển đổi ……………………………………………………………………….. 66
2.4.2.2.Sự hợp nhất giữa kế toán và quản trị tài chính công …………………………… 66
2.4.2.3.Mô hình kế toán nhà nước phù hợp với thực tế từng quốc gia …………….. 67
2.4.2.4.Đào tạo nguồn nhân lực………………………………………………………………….. 67
2.4.2.5.Kiểm toán, kiểm tra và kiểm soát thông tin thu, chi ngân sách ……………. 67
2.4.2.6.Ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống kế toán ………………………….. 68
2.4.2.7.Các nhân tố tác động đến kế toán thu, chi ngân sách ………………………….. 68
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và khung nghiên cứu chung luận án ………………………. 71
3.1. Đối tượng và phạm vi của nghiên cứu …………………………………………………………………… 71
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………………………………….. 71
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ………………………………………………………………………………….. 72
3.2. Các phương pháp nghiên cứu sử dụng …………………………………………………………………… 73
3.2.1. Phương pháp chung ………………………………………………………………………………….. 74
3.2.2. Các phương pháp cụ thể ……………………………………………………………………………. 74
3.2.2.1.Phương pháp khái quát hóa …………………………………………………………….. 74
3.2.2.2.Phương pháp khái niệm hóa ……………………………………………………………. 75
3.2.2.3.Phương pháp điều tra hay phương pháp trưng cầu ý kiến ……………………. 75
3.2.2.4.Phương pháp phân tích …………………………………………………………………… 76
3.2.2.5.Phương pháp tổng hợp …………………………………………………………………… 76
3.2.2.6.Phương pháp tư duy ………………………………………………………………………. 76
3.2.2.7.Phương pháp thống kê ……………………………………………………………………. 77
3.2.2.8.Phương pháp so sánh, đối chiếu ………………………………………………………. 77
3.2.2.9.Phương pháp lý luận khách quan …………………………………………………….. 77
3.2.3. Ứng dụng các phương pháp cho từng phần luận án ………………………………………. 77
3.2.4. Dữ liệu sử dụng nghiên cứu ………………………………………………………………………. 78
3.2.4.1.Dữ liệu thứ cấp ……………………………………………………………………………… 79
3.2.4.2.Dữ liệu sơ cấp ……………………………………………………………………………….. 79
3.3. Khung nghiên cứu áp dụng và thu thập dữ liệu nghiên cứu ………………………………………. 79
3.3.1. Khung nghiên cứu sử dụng ……………………………………………………………………….. 79
3.3.2. Thu thập dữ liệu nghiên cứu ………………………………………………………………………. 81
3.3.3. Chất lượng của thông tin nghiên cứu thu thập ……………………………………………… 81
Chương 4: Thực trạng về hệ thống kế toán thu, chi ngân sách nhà nước tại Việt Nam ……… 83
4.1. Thực trạng về hệ thống tài chính công và quản lý ngân sách nhà nước ………………………. 83
4.1.1. Thực trạng về hệ thống tài chính công ………………………………………………………… 84
4.1.2. Thực trạng về phân cấp quản lý NSNN ………………………………………………………. 84
4.1.2.1.Thực trạng về tổng quát tình hình thu, chi ngân sách ……………………. 84
4.1.2.2.Thực trạng về việc thu và phân cấp thu ngân sách ………………………… 86
4.1.2.3.Thực trạng về việc chi và phân cấp chi ngân sách ………………………… 88
4.1.2.4.Thực trạng về quá trình phân cấp ngân sách ………………………………… 91
4.1.2.5.Một số tồn tại trong việc phân cấp quản lý thu, chi ngân sách ……….. 92
4.2. Thực trạng về kế toán thu, chi ngân sách nhà nước …………………………………………………. 95
4.2.1. Thực trạng về văn bản pháp lý kế toán thu, chi ngân sách ……………………………… 95
4.2.1.1.Giới thiệu chung ………………………………………………………………………. 95
4.2.1.2.Hệ thống văn bản pháp lý ………………………………………………………….. 97
4.2.1.3.Quy định về kế toán thu, chi ngân sách trong Luật NSNN …………….. 99
4.2.2. Nhiệm vụ và mục tiêu của kế toán thu, chi ngân sách Việt Nam …………………… 100
4.2.3. Vai trò của kế toán thu, chi ngân sách tại Việt Nam ……………………………………. 100
4.2.4. Các nội dung trong kế toán thu, chi ngân sách tại Việt Nam ………………………… 101
4.2.4.1.Vấn đề về quản lý …………………………………………………………………… 101
4.2.4.2.Vấn đề về ghi nhận …………………………………………………………………. 102
4.2.4.3.Vấn đề về đánh giá …………………………………………………………………. 103
4.2.4.4.Vấn đề về trình bày và công bố ………………………………………………… 103
4.2.5. Thực trạng về cơ sở kế toán trong hạch toán kế toán thu, chi ngân sách ………… 104
4.2.6. Thực trạng về chứng từ, sổ sách và báo cáo trong kế toán thu, chi ngân sách …. 106
4.2.6.1.Chứng từ ……………………………………………………………………………….. 106
4.2.6.2.Sổ sách ………………………………………………………………………………….. 107
4.2.6.3.Báo cáo …………………………………………………………………………………. 108
4.2.7. Thực trạng về kiểm soát thông tin do kế toán thu, chi ngân sách cung cấp …….. 111
4.2.7.1.Kiểm soát thông tin ………………………………………………………………… 111
4.2.7.2.Kiểm soát nội bộ ……………………………………………………………………. 112
4.2.7.3.Kiểm toán nhà nước với quá trình thanh tra và giám sát ……………… 112
4.2.8. Đánh giá chung kế toán thu chi ngân sách với chuẩn mực KTC quốc tế ………… 114
4.2.8.1.Đánh giá chung ………………………………………………………………………. 114
4.2.8.2.Các điểm tương đồng ……………………………………………………………… 115
4.2.8.3.Các điểm khác biệt …………………………………………………………………. 116
4.3. Khảo sát thực tế về kế toán thu, chi ngân sách tại Việt Nam …………………………………… 118
4.3.1. Đối tượng và phạm vi khảo sát …………………………………………………………………. 118
4.3.2. Nội dung của khảo sát …………………………………………………………………………….. 119
4.3.2.1.Giới thiệu chung về bảng câu hỏi …………………………………………………… 119
4.3.2.2.Về nội dung chi tiết khảo sát …………………………………………………………. 119
4.3.3. Phương pháp khảo sát …………………………………………………………………………….. 120
4.3.3.1.Về phương cách khảo sát ……………………………………………………………… 120
4.3.3.2.Về công cụ xử lý kết quả ………………………………………………………………. 120
4.3.4. Kết quả khảo sát …………………………………………………………………………………….. 121
4.3.4.1.Về độ tin cậy của mẫu khảo sát ……………………………………………………… 121
4.3.4.2.Về kết quả nghiên cứu ………………………………………………………………….. 122
4.4. Nhận diện hạn chế và nguyên nhân chế độ kế toán thu, chi ngân sách hiện hành ………. 133
Chương 5: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán thu, chi ngân sách nhà nước tại VN …… 138
5.1. Quan điểm hoàn thiện và mục tiêu hoàn thiện ………………………………………………………. 138
5.1.1. Quan điểm hoàn thiện …………………………………………………………………………….. 138
5.1.1.1.Phù hợp đặc điểm về quản lý thu chi NSNN tại Việt Nam ………………… 139
5.1.1.2.Từng bước phù hợp và tương thích với IPSAS ………………………………… 140
5.1.1.3.Tăng cường khả năng ứng dụng CNTT trong QLNSNN …………………… 141
5.1.2. Mục tiêu hoàn thiện ………………………………………………………………………………… 142
5.2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán thu, chi ngân sách nhà nước ………………………… 144
5.2.1. Nhóm giải pháp chung ……………………………………………………………………………. 144
5.2.1.1.Giải pháp về môi trường pháp lý ……………………………………………………. 144
5.2.1.2.Giải pháp về môi trường hoạt động ………………………………………………… 150
5.2.1.3.Giải pháp về việc đáp ứng yêu cầu quản lý NSNN …………………………… 161
5.2.2. Nhóm giải pháp cụ thể ……………………………………………………………………………. 166
5.2.2.1.Xây dựng mô hình Tổng kế toán nhà nước ……………………………………… 166
5.2.2.2.Điều chỉnh và thay đổi cơ sở kế toán trong ghi nhận và trình bày thông tin
kế toán thu, chi ngân sách …………………………………………………………….. 168
5.2.2.3.Xác lập lộ trình chuyển kế toán thu, chi ngân sách theo hướng tiếp cận
IPSAS song song xây dựng hệ thống chuẩn mực KTC quốc gia ………… 169
5.2.2.4.Tổ chức hệ thống thông tin kế toán thích ứng ………………………………….. 171
5.3. Nhóm giải pháp hỗ trợ cho hệ thống kế toán thu, chi ngân sách ……………………………… 174
5.3.1. Kiểm soát chất lượng thông tin của kế toán thu, chi ngân sách …………………….. 174
5.3.1.1.Về đánh giá chất lượng thông tin kế toán ………………………………………… 174
5.3.1.2.Về chế độ thanh tra, kiểm tra và giám sát ……………………………………….. 175
5.3.2. Kiểm soát rủi ro trong kế toán thu, chi ngân sách ……………………………………….. 175
5.3.2.1.Kiểm soát trong …………………………………………………………………………… 175
5.3.2.2.Kiểm soát ngoài …………………………………………………………………………… 177
5.3.2.3.Kiểm soát rủi ro thông tin kế toán ………………………………………………….. 178
5.3.3. Về cơ sở hạ tầng và thông tin …………………………………………………………………… 179
5.4. Một số kiến nghị ……………………………………………………………………………………………….. 179
5.4.1. Đối với Quốc hội ……………………………………………………………………………………. 179
5.4.2. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước ………………………………………………………. 180
5.4.2.1.Đối với Chính phủ ………………………………………………………………….. 180
5.4.2.2.Đối với Bộ tài chính ……………………………………………………………….. 181
5.4.3. Đối với cơ quan Kiểm toán nhà nước ……………………………………………………….. 183
5.4.4. Đối với các cơ quan chức năng khác …………………………………………………………. 185
5.4.5. Đối với các cơ quan thực hiện kế toán thu, chi ngân sách ……………………………. 186
Kết luận Chung và kiến nghị
Danh mục các công trình của tác giả
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

 

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

CÁC THÀNH PHẦN TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU TRÁI CÂY TƯƠI TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM: TRƯỜNG HỢP THANH LONG BÌNH THUẬN

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

CÁC THÀNH PHẦN TÀI SẢN THƢƠNG HIỆU
TRÁI CÂY TƢƠI TẠI THỊ TRƢỜNG VIỆT NAM:
TRƢỜNG HỢP THANH LONG BÌNH THUẬN

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Giới thiệu chƣơng
1.1. Bối cảnh nghiên cứu ……… ……………………………………………
1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu …………………………………………
1.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ……………………………………..
1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu………..………………………………………
1.5. Tính mới của đề tài…………………………………………………….
1.6. Kết cấu của đề tài………………………………………………………

CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÀI SẢN THƢƠNG HIỆU
Giới thiệu chƣơng
2.1. Cơ sở lý thuyết về tài sản thƣơng hiệu …………………………………
2.1.1. Thƣơng hiệu………………………………………………………..
2.1.2. Tài sản thƣơng hiệu…………………………………………………
2.1.3. Các thành phần tài sản thƣơng hiệu dƣới góc độ ngƣời tiêu dùng…..
2.2. Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu đề xuất …………………………
2.3. Kết luận………………………………………………………………..

CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
Giới thiệu chƣơng
3.1. Quy trình nghiên cứu…………………………………………………..
3.2. Nghiên cứu định tính…………………………………………………..
3.2.1. Thiết kế nghiên cứu định tính ………………………………………

3.2.2. Kết quả nghiên cứu định tính………………………………………
3.3. Nghiên cứu định lƣợng sơ bộ…………………………………………..
3.3.1. Thiết kế nghiên cứu định lƣợng sơ bộ………………………………
3.3.2. Kết quả nghiên cứu định lƣợng sơ bộ……………………………….
3.4. Nghiên cứu định lƣợng chính thức……………………………………..
3.5. Kết luận…………………………………………………………………

CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Giới thiệu chƣơng
4.1. Kết quả khảo sát ngƣời tiêu dùng trực tiếp .…………………………….
4.1.1. Mẫu nghiên cứu chính thức…………………………………………
4.1.2. Kết quả thống kê mô tả mẫu nghiên cứu chính thức ……………….
4.1.3. Kết quả phân tích độ tin cậy của các thang đo……………………..
4.1.4. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA ………………………….
4.1.5. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định CFA …………………………
4.1.6. Kết quả kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu………….
4.1.7. Kết quả kiểm định giá trị tới hạn về sự khác biệt hệ số Beta trong
mô hình tài sản thƣơng hiệu………………………………………………
4.1.8. Kết quả kiểm định mô hình đa nhóm……………………………….
4.2. Kết quả khảo sát nhà bán lẻ …………………………………………….
4.2.1. Mẫu nghiên cứu chính thức ………………………………………..
4.2.2. Kết quả thống kê mô tả …………………………………………….
4.2.3. Kết quả phân tích độ tin cậy của các thang đo………………………
4.2.4. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA ………………………….
4.2.5. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định CFA …………………………
4.2.6. Kết quả kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu …………
4.2.7. Kết quả kiểm định giá trị tới hạn về sự khác biệt hệ số Beta trong
mô hình tài sản thƣơng hiệu……………………………………………….
4.3. Kết quả so sánh hệ số hồi quy (hệ số Beta) trong mô hình tài sản thƣơng
hiệu giữa ngƣời tiêu dùng trực tiếp và nhà bán lẻ ………………………
4.4. Kết luận…………………………………………………………………
CHƢƠNG 5: KÊT LUẬN VÀ HÀM Ý NGHIÊN CÚU
Giới thiệu chƣơng
5.1. Thảo luận kết quả và hàm ý nghiên cứu………………………………..
5.1.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu………………………………………
5.1.2. Hàm ý nghiên cúu ………………………………………………….
5.2. Đóng góp của đề tài……………………………………………………
5.3. Hạn chế và hƣớng nghiên cứu tiếp theo………………………………..
5.4. Kết luận………………………………………………………………..
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN TỈNH BẾN TRE

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH CHẾ
BIẾN THỦY SẢN TỈNH BẾN TRE

MỤC LỤC
CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU ………………………………………………………………………………. 1
1.1. BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………………. 1
1.1.1. Bối cảnh thực tiễn ………………………………………………………………………….. 1
1.1.1.1. Bối cảnh thực tiễn ở Việt Nam …………………………………………………………. 1
1.1.1.2. Bối cảnh thực tiễn ở Đồng bằng sông Cửu Long ……………………………….. 5
1.1.1.3. Bối cảnh thực tiễn ở tỉnh Bến Tre …………………………………………………….. 8
1.1.2. Bối cảnh lý thuyết và khoảng trống nghiên cứu …………………………………. 9
1.2. MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU …………………………………………… 10
1.3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU ………………………………………… 11
1.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………………………………………………. 11
1.5. Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………. 12
1.6. BỐ CỤC LUẬN ÁN ……………………………………………………………………………… 13
CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN BỂN VỮNG……………………. 15
2.1. LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUỐC GIA …………………… 15
2.2. LÝ THUYẾT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA NGÀNH ……………………… 20
2.2.1. Tiếp cận bền vững cho ngành năng lượng ……………………………………….. 20
2.2.2. Tiếp cận bền vững cho ngành giao thông ………………………………………… 22
2.2.3. Phát triển bền vững ngành khai thác khoáng sản ……………………………… 23
2.2.4. Phát triển bền vững các ngành sản xuất ………………………………………….. 24
2.2.4.1. Bền vững sử dụng tài nguyên…………………………………………………………. 25
2.2.4.2. Thiết kế sản phẩm bền vững ………………………………………………………….. 26
2.2.4.3. Xử lý chất thải bền vững ……………………………………………………………….. 27
2.2.5. Ngành thủy sản ……………………………………………………………………………. 27
2.3. CẤU TRÖC NGÀNH CHẾ BIẾN THUỶ SẢN ……………………………………… 35
2.4. KHUNG PHÂN TÍCH PTBV NGÀNH CBTS ………………………………………. 37
CHƢƠNG 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………………. 40
3.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………….. 40
3.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………………………………………………. 42
3.2.1. Phương pháp xây dựng chỉ tiêu đo lường và mô hình lý thuyết PTBV
ngành CBTS Việt Nam …………………………………………………………………………………. 42
3.2.1.1. Phương pháp xây dựng chỉ tiêu đo lường ……………………………………….. 43
3.2.1.2. Phương pháp đánh giá chỉ tiêu đo lường ………………………………………… 45
3.2.1.3. Phương pháp phát triển giả thuyết và mô hình nghiên cứu ……………….. 46
3.2.2. Phương pháp kiểm định mô hình nghiên cứu cho trường hợp điển hình
tỉnh Bến Tre …………………………………………………………………………………………………. 48

3.3. THIẾT KẾ MẪU NGHIÊN CỨU …………………………………………………………. 49
3.3.1. Thiết kế mẫu cho xây dựng chỉ tiêu đo lường ………………………………….. 49
3.3.2. Thiết kế mẫu cho đánh giá chỉ tiêu đo lường …………………………………… 50
3.3.3. Thiết kế mẫu cho xây dựng mô hình và giả thuyết nghiên cứu…………… 50
3.3.4. Thiết kế mẫu kiểm định mô hình lý thuyết cho nghiên cứu điển hình …. 50
CHƢƠNG 4. MÔ HÌNH PTBV CHO NGÀNH CBTS VIỆT NAM ………………….. 53
4.1. CẤU TRÖC NGÀNH CBTS VIỆT NAM ……………………………………………… 53
4.1.1. Hoạt động đầu vào ……………………………………………………………………….. 53
4.1.2. Hoạt động chế biến ………………………………………………………………………. 55
4.1.3. Hoạt động đầu ra ………………………………………………………………………….. 57
4.2. XÂY DỰNG CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƢỜNG PTBV NGÀNH CBTS VIỆT
NAM ……………………………………………………………………………………………………………. 59
4.2.1. Chỉ tiêu đo lường tính bền vững của trụ cột kinh tế ………………………….. 59
4.2.2. Chỉ tiêu đo lường tính bền vững của trụ cột xã hội …………………………… 62
4.2.3. Chỉ tiêu đo lường tính bền vững của trụ cột môi trường ……………………. 64
4.3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH PTBV NGÀNH CBTS VIỆT NAM …………………. 66
4.3.1. Mối liên hệ giữa các công đoạn hoạt động PTBV …………………………….. 66
4.3.2. Mối liên hệ giữa các trụ cột PTBV …………………………………………………. 66
4.3.2.1. Giả thuyết về mối liên hệ giữa trụ cột kinh tế với xã hội …………………… 66
4.3.2.2. Giả thuyết về mối liên hệ giữa trụ cột kinh tế với môi trường ……………. 67
4.3.2.3. Giả thuyết về mối liên hệ giữa trụ cột môi trường với xã hội …………….. 68
4.3.3. Giả thuyết về vai trò của chính sách tác động đến các trụ cột PTBV ….. 68
CHƢƠNG 5. PHÂN TÍCH BỀN VỮNG CHO NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH
NGÀNH CBTS TỈNH BẾN TRE ……………………………………………………………………. 70
5.1. PHÂN TÍCH TÍNH BỀN VỮNG TRÊN TRỤ CỘT KINH TẾ ………………. 70
5.1.1. Hoạt động đầu vào ……………………………………………………………………….. 70
5.1.2. Hoạt động sản xuất – chế biến ……………………………………………………….. 74
5.1.2.1. Cơ sở vật chất ……………………………………………………………………………… 74
5.1.2.2. Nguyên liệu, thành phẩm ………………………………………………………………. 75
5.1.2.3. Hoạt động đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm …………… 81
5.1.3. Hoạt động đầu ra ………………………………………………………………………….. 84
5.1.3.1. Đóng góp của ngành CBTS trong GDP tỉnh ……………………………………. 84
5.1.3.2. Hiệu quả hoạt động của đơn vị tham gia hoạt động CBTS ………………… 85
5.2. PHÂN TÍCH TÍNH BỀN VỮNG VỀ KHÍA CẠNH XÃ HỘI ………………… 89
5.2.1. Hoạt động đầu vào ……………………………………………………………………….. 89
5.2.1.1. Số lượng, cơ cấu lao động khai thác, nuôi trồng thủy sản …………………. 89
5.2.1.2. Thu nhập của lao động khai thác, nuôi trồng thủy sản ……………………… 90

5.2.1.3. Bảo hộ lao động trong khai thác và nuôi trồng thủy sản …………………… 90
5.2.2. Hoạt động sản xuất – chế biến ……………………………………………………….. 92
5.2.2.1. Số lượng, cơ cấu lao động …………………………………………………………….. 92
5.2.2.2. Chất lượng lao động …………………………………………………………………….. 93
5.2.3. Hoạt động đầu ra ………………………………………………………………………….. 96
5.2.3.1. Sự phản hồi của khách hàng về sản phẩm ……………………………………….. 96
5.2.3.2. Quan hệ giữa cơ sở chế biến và cộng đồng dân cư …………………………… 97
5.3. PHÂN TÍCH TÍNH BỀN VỮNG VỀ MÔI TRƢỜNG …………………………… 98
5.3.1. Hoạt động đầu vào ……………………………………………………………………….. 98
5.3.2. Chế biến – sản xuất …………………………………………………………………….. 101
5.3.2.1. Nguồn nước ……………………………………………………………………………….. 101
5.3.2.2. Hệ thống chống và diệt côn trùng, động vật gây hại ……………………….. 102
5.3.2.3. Vệ sinh công nghiệp ……………………………………………………………………. 102
5.3.2.4. Hệ thống xử lý chất thải………………………………………………………………. 102
5.3.3. Phát thải từ các hoạt động tiêu dùng ra môi trường bên ngoài ………….. 104
CHƢƠNG 6. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC TRỤ CỘT VÀ VAI
TRÕ CỦA THỂ CHẾ ĐỐI VỚI SỰ PTBV CỦA NGÀNH CBTS TỈNH BẾN TRE
……………………………………………………………………………………………………………………. 106
6.1. MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC CÔNG ĐOẠN PTBV CỦA NGÀNH CHẾ
BIẾN THUỶ SẢN TỈNH BẾN TRE ……………………………………………………………… 106
6.1.1. Mối liên hệ giữa hoạt động đầu vào và hoạt động sản xuất ……………… 106
6.1.2. Mối liên hệ giữa hoạt động sản xuất với hoạt động đầu ra ………………. 107
6.2. MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC TRỤ CỘT PTBV CỦA NGÀNH CBTSTỈNH
BẾN TRE …………………………………………………………………………………………………….. 109
6.2.1. Mối liên hệ giữa trụ cột kinh tế với xã hội …………………………………….. 109
6.2.2. Giả thuyết về mối liên hệ giữa trụ cột kinh tế với môi trường ………….. 111
6.2.3. Giả thuyết về mối liên hệ giữa trụ cột môi trường với xã hội …………… 115
6.3. ĐÁNH GIÁ VAI TRÕ CỦA THỂ CHẾ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BỀN VỮNG
CỦA NGÀNH CBTS TỈNH BẾN TRE …………………………………………………………. 118
6.3.1. Chính sách điều tiết đối với trụ cột kinh tế …………………………………….. 118
6.3.1.1. Chính sách của chính quyền đối với hoạt động đầu vào ………………….. 118
6.3.1.2. Chính sách về hoạt động sản xuất chế biến……………………………………. 122
6.3.1.3. Chính sách đối với hoạt động đầu ra ……………………………………………. 122
6.3.2. Chính sách điều tiết đối với trụ cột xã hội ……………………………………… 123
6.3.3. Chính sách điều tiết đối với trụ cột môi trường ………………………………. 126
CHƢƠNG 7. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH PTBV
NGÀNH CBTSTỈNH BẾN TRE …………………………………………………………………… 131
7.1. TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ………………………………………………… 131
7.1.1. Kết quả xây dựng các chỉ tiêu đo lường và mô hình PTBV của CBTS
Việt Nam ………………………………………………………………………………………………… 131
7.1.1.1. Kết quả xây dựng các chỉ tiêu đo lường PTBV ngành CBTS Việt Nam 131
7.1.1.2. Kết quả xây dựng mô hình nghiên cứu PTBV của ngành CBTS Việt Nam131
7.1.2. Về tính bền vững của từng khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường trong
chuỗi hoạt động của ngành CBTS …………………………………………………………………. 132
7.1.2.1. Sự bền vững về mặt kinh tế ………………………………………………………….. 132
7.1.2.2. Sự bền vững về mặt xã hội …………………………………………………………… 133
7.1.2.3. Sự bền vững về khía cạnh môi trường …………………………………………… 134
7.1.3. Về sự tương tác giữa các yếu tố của phát triển bền vững …………………. 135
7.1.3.1. Sự tương tác giữa kinh tế với xã hội ……………………………………………… 135
7.1.3.2. Sự tương tác giữa kinh tế với môi trường ………………………………………. 135
7.1.3.3. Sự tương tác giữa xã hội với môi trường ………………………………………. 135
7.1.4. Vai trò điều tiết của chính quyền các cấp ………………………………………. 136
7.1.4.1. Đối với trụ cột kinh tế …………………………………………………………………. 136
7.1.4.2. Đối với trụ cột xã hội ………………………………………………………………….. 137
7.1.4.3. Đối vớikhía cạnh môi trường ……………………………………………………….. 137
7.2. CÁC GỢI Ý VỀ GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH PTBV NGÀNH CBTS TỪ
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………………………. 137
7.2.1. Gợi ý các nhóm chính sách cho chính quyền nhà nước các cấp ……….. 138
7.2.1.1. Nhóm 1: Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước đối với hoạt động CBTS138
7.2.1.2. Nhóm 2: Gợi ý các chính sách, giải pháp cải thiện tính bền vững về khía
cạnh kinh tế …………………………………………………………………………………………….. 139
7.2.1.3. Nhóm 3: Gợi ý chính sách, giải pháp cải thiện tính bền vững về khía
cạnh xã hội ……………………………………………………………………………………………… 146
7.2.1.4. Nhóm 4: Gợi ý chính sách, giải pháp cải thiện tính bền vững về khía
cạnh môi trường ………………………………………………………………………………………. 150
7.2.2. Gợi ý khuyến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối với
các chủ thể tham gia vào hoạt động sản xuất CBTS ………………………………………… 152
7.2.2.1. Khuyến nghị một số giải pháp cho người nuôi và khai thác thủy sản … 152
7.2.2.2. Gợi ý khuyến nghị đối với doanh nghiệp và hộ chế biến …………………. 155
7.3. GỢI Ý HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH HIỆN HÀNH CỦA TỈNH ………… 160
7.3.1. Chính sách thúc đẩy phát triển nguồn nguyên liệu đầu vào cho hoạt động
CBTS ………………………………………………………………………………………………… 161
7.3.1.1. Đối với hoạt động khai thác ………………………………………………………… 161
7.3.1.2. Đối với hoạt động nuôi trồng ………………………………………………………. 162
7.3.2. Chính sách về hoạt động sản xuất CBTS ………………………………………. 162
7.3.3. Chính sách đối với hoạt động đầu ra …………………………………………….. 163
7.3.4. Chính sách điều tiết về trụ cột xã hội ……………………………………………. 164
7.3.5. Chính sách điều tiết về trụ cột môi trường …………………………………….. 164
7.3.6. Chính sách về phát triển các hình thức liên kết ………………………………. 165
7.4. NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN ………………………………….. 165
7.4.1. Đóng góp về mặt khoa học ………………………………………………………….. 165
7.4.2. Đóng góp về mặt thực tiễn …………………………………………………………… 166
7.5. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA LUẬN ÁN VÀ GỢI Ý NGHIÊN CỨU TIẾP
THEO ………………………………………………………………………………………………………….. 167
7.5.1. Hạn chế của luận án ……………………………………………………………………. 167
7.5.2. Gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo ………………………………………………… 167
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)