Luận văn về chuyên ngành kế toán 2

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email: tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

 

1 số vấn đề về tổ chức quản lý & kế toán TSCĐ vô hình trong doanh nghiệp VN
Công tác kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP tại công ty dệt 8-3
Công tác kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp thương mại & công tác quản lý thuế của nhà nước tại VN
Thực trạng công tác kế toán TSCĐ trong các doanh nghiệp
Hoàn thiện kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên & phương pháp kiểm kê định kỳ
Cách tính khấu hao TSCĐ & phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành
Kế toán CPSX & GTSP ở công ty gốm xây dựng Tam Đảo – Vĩnh Phúc
Bàn về công tác quản lý & tổ chức hạch toán kế toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp ở VN
Hoàn thện công tác kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP
Nội dung, phương pháp lập bảng cân đối kế toán & bảng báo cáo KQKD tại các doanh nghiệp
Bàn về kế toán CPSX & tính GT trong DN công nghiệp
Bàn về vấn đề tập hợp CPSX & tính GTSP trong kế toán tài chính doanh nghiệp
Kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP trong doanh nghiệp xây lắp
Kế toán tổng hợp ( TSCĐ & CP khấu hao TSCĐ; CPSX & GTSP,…)
Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ & phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp
Hạch toán hợp lý tiền lương, nghiên cứu lý luận của kế toán tiền lương & tìm hiểu thực trạng cơ chế quản lý tiền lương
Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa tại DN
Bàn về chế độ tài chính & kế toán thu nhập & phân phối thu nhập trong các DN VN
Kế toán CPSX & tính GTSP xây lắp theo mô hình khoán
Kế toán thành phẩm & bán hàng trong DN sản xuất
Tổ chức hạch toán kế toán TSCĐ trong các DN
Tổ chức hạch toán kế toán TSCĐ trong các DN
Nội dung, phương pháp lập bảng cân đối kế toán & báo cáo KQKD tại các doanh nghiệp
Phương pháp chứng từ kế toán – Cơ sở lý luận & thực tiễn ở VN
1 số vấn đề tổ chức vận dụng chế độ tài chính & kế toán trích lập các khoản dự phòng trong các DN VN
kế toán tổng hợp ( Công ty TNHH Đăng Quang)
Kế toán tổng hợp(Công ty TNHH TMVDV Hùng Ngân
kế toán tổng hợp ( Công ty TNHH Đăng Quang)
Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế GTGT tại công ty XNK và đầu tư IMEXIN
Hoàn thiện kế toán chi phí và, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ
Hoàn thiện kế toán nguyên, vật liệu tại Công ty TNHH MTV Phụ Tùng Máy Số 1
Hoàn thiện kế toán vốn chủ sở hữu tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Th­ương mại Hoài Nam”
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội
kế toán nghiệp vụ thanh toán với ngư­ời mua, ng­ười bán
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng số 5- Hà Nội”
“Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Tiến Minh” (NVL)
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng và Thương Mại số 9
Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Việt Thông
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Thái Dương
Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Công Nghệ & Thương Mại Á-Âu
lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Công Ty TNHH In Thái Hà
Một số ý kiến về kế toán nguyên vật liệu (NVL)
Một số ý kiến về kế toán nguyên vật liệu”.(NVL)
Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại công ty CỔ PHẦN VIỆT Á
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Tiến Minh (NVL)
Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty Cổ phần TARA
Báo cáo kế toán tổng hợp về doanh nhiệp sản xuất
Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại Công ty SX&DVXK Nguyễn Hoàng trong điều kiện vận dụng chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác
Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại Công ty SX&DVXK Nguyễn Hoàng trong điều kiện vận dụng chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác
Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Kim Loại Màu Nghệ Tĩnh
Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Kim Loại Màu Nghệ Tĩnh
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xích líp Đông Anh
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty thương mại và dịch vụ vận tải Tuấn Toàn
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Quản lý khai thác Công trình thuỷ lợi Yên lập – Quảng ninh
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Tam Phúc (NVL)
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp than Hà Ráng (CPSX)
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tài chính Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
“ Kế toán Tài sản cố định vô hình (TSCĐ)
Kế toán tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp hiện nay (TSCĐ)
Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Công Ty TNHH In Thái Hà
Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Công Ty TNHH In Thái Hà
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong công ty cổ phần tư vấn và xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam
kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Hoàn thiện công tác kế toán tổng hợp tại Công ty thiết bị cơ điện Việt – Trung”.
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Liên Doanh Khách Sạn Vườn Bắc Thủ Đô
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Tiến Minh (NVL)
Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Kim Loại Màu Nghệ Tĩnh
Hoàn thiện kế toán tiệu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Việt Nam
Tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần Thực Phẩm Đức Việt” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình
Đánh giá công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam
Khảo sát đánh giá các giải pháp tin học hoá kế toán dành cho các đơn vị doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Viêt Nam
ổ chức ccông tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ổ Công ty TNHH Thép Thanh Bình HTC
Bàn về tổ chức, quản lý và kế toán TSCĐ hữu hình trong doanh nghiệp hiện nay
Hoàn thiện bảng cân đối kế toán Việt nam
Sự phát triển của kế toán trên thế giới và Việt Nam. Các vấn đề đặt ra đối với kế toán Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế
Yêu cầu thông tin kế toán quản trị trong quyết định ngắn hạn
Bàn về cách tính khấu hao và phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay
Kế toán tiêu thụ thành phẩm và kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp công nghiệp
Sự phát triển của kế toán thế giới và kế toán Việt Nam. Các vấn đề đặt ra với kế toán Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế
Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần mía đường Thanh Hóa (TSCĐ)
Mô tả hoạt động kế toán của một công ty có thực ở Việt Nam
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hoàng Đức Lợi
Bàn về kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi
kế toán NVL tại Công ty Thanh Hà
Kế toán tiền lưưong và một số giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Kinh doanh Thiết Bị Hà Nội
Hoàn thiện chế độ kế toán các khoản dự phòng giảm giá trong doanh nghiệp
Kế toán NVL tại Công ty Cổ Phần Xi măng Tiên Sơn
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP.
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÌNH VÀ TẤM LỢP VIỆT Á
Kế toán NVL tại Công ty TNHH Tam Phúc
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm” tại Công Ty Cổ phần xây lắp Hoà Bình
Hoàn thiện kế toán Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Đầu Tư và Quảng Cáo Việt Thái
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hoàng Đức Lợi
Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐỨC VIỆT
Một số ý kiến đóng góp để hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán tiền lương trong các doanh nghiệp hiện nay
Bàn về chế độ kế toán tài sản cố định thuê tài chính tại đơn vị đi thuê (TSCĐ)
một số vấn đề về hạch toán kế toán Bất động sản đầu tư
Một số ý kiến về kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm công nghiệp
Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần mía đường Thanh Hóa (TSCĐ)
“Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Điện Cơ Thống Nhất
Hoàn thiện kế toán Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Đầu Tư và Quảng Cáo Việt Thái
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hoàng Đức Lợi
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÌNH VÀ TẤM LỢP VIỆT Á
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP (doanh thu bán hàng)
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ Phần Xi măng Tiên Sơn (NVL)
Kế toán tài sản cố định hữu hình và một số giải pháp hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty Cổ phần phát triển khoàng sản 4 – Thành phố Vinh – Tình Nghệ An
Kế toán NVL ở Công ty Thanh Hà
Hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty Đồng Tháp
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp (CPSX)
Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Công ty Mặt Trời Việt
Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty dệt len Mùa Đông (kế toán tổng hợp )
Hoàn thiện kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán và người mua tại công ty cổ phần dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX & TÍNH GTSP XÂY LẮP
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại Công Ty Cổ Phần Thép Và Vật Tư.
Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52
Kế toán biến động tài sản cố định vô hình trong các doanh nghiệp Việt Nam (TSCĐ)
Bàn về chế độ lập bảng cân đối kế toán của công ty cổ phần theo yêu cầu của thị trường chứng khoán
Bàn về chế độ lập bảng cân đối kế toán của công ty cổ phần theo yêu cầu của thị trường chứng khoán
Kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật Tân Hoàng Việt
Kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật Tân Hoàng Việt
Hoàn thiện phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng nhóm hàng cốc giấy tại công ty liên danh FNB – Chi nhánh Hà Nội
Bàn về kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Lắp máy và Thí nghiệm cơ điện
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Th­¬ng m¹i Phóc H­ng
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BẤN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TMTC HẢI ÂU
HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ XÂY LẮP SỐ 7
Kế toán NVL -CCDC và thanh toán với người bán
Hoàn thiện công tác Kế toán CPSX và tính GTSP
Hoàn thiện công tác kế toán tập hơp CPSX và tính GTSP tại Công ty May 10
Hoàn thiện Công tác kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tân Phương
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất TM Trung Dũng
Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Côngty Thương mại Tài chính Hải âu
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Th­¬ng m¹i Phóc H­ng
Công tác kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Liên Doanh Khách Sạn Vườn Bắc Thủ Đô
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương mại Nhất Tín
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Điện Cơ Thống Nhất
Hoàn thiện kế toán phân phối lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Vận tải Sông Đà
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp (CPSX)
Kế toán thuế TNDN trong doanh nghiệp Việt Nam
thực trạng tổ chức kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại công ty cổ phần thép hình và tấm lợp việt á
Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hang và một số giải pháp hoàn thiện tại CTCP Thương mại và Đầu tư Tam Anh Hà Nội
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ Phần Xi măng Tiên Sơn (NVL)
Một số ý kiến về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp (CPSX)
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH GE Việt Nam
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÁP MÁY VÀ THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Đầu Tư và Quảng Cáo Việt Thái
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp (CPSX)
kế toán thuế xuất nhập khẩu ( Báo cáo ) (XNK)
hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty dược tw huế
Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ hoàng đạt
Kế toán bán hàng và xác định kt quả kinh doanh ( Kế toán tổng hợp )
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Hoà Phát
Hoàn thiện công tác kế toán NVL-CCDC trong doanh nghiệp sản xuất
Kế toán phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần đầu tư và phát triển kỹ thuât
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm in bao bì tại Công ty TNHH Trần Thượng
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty TNHH Thương mại &SX Trang thiết bị bảo hộ LĐ Thăng Long
Kế toán NVL -CCDC và thanh toán với người bán
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quốc Tế Tuấn Mỹ Hưng
hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần vải sợi may mặc miền bắc
Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty Cổ phần SANKO
Hoàn thiện kế toán vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc Đông Nam á
Hoàn thiện vận dụng thủ tục phân tích kiểm toán các khoản mục doanh thu và giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thạch Bàn (NVL)
Tìm hiểu kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM du lịch dịch vụ Hồng Hà làm chuyên đề thực tập của mình
hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xe khách nam hà nội
hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá trong công ty CP đầu tư thương mại và BĐS Tân Việt
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần điện tử New
Kế toán CPSX và tính GTSP tại Công ty CP Vinaconex 6
Hoàn thiện kế toán NVL tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tiến Thành
HOÁN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TÂN VIỆT
Hoàn thiện kế toán NVL ở Công ty TNHH Long Dũng
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trung Dũng
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH máy tính Nam Phong
Kế toán TSCĐHH hữu hình tại Công ty Cổ phần Bao Bì Bỉm Sơn
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh chế tác vàng – Tổng công ty vàng AGRIBANK Việt Nam
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong công ty Cổ phần đầu tư thương mại và BĐS Tân Việt
Kế toán NVL tại Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà
Hoàn thiện kế toán NVL ở Công ty TNHH Long Dũng”.
Hoàn thiện công tác kế toán hạch toán CPSX và tính GTSP tại công ty TNHH vận tải thương mại và dịch vụ du lịch Đăng Dương
Kế toán NVL ở Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 810
Kế toán chi phí NVL tại Công ty Quản lý và Sửa chữa Đường bộ 248 – Khu Quản lý Đường bộ 2
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại – Khảo sát thực tế tại Công ty Cổ phần Đầu tư Châu á
Phương hướng hoàn thiện kế toán TSCĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tscđ tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long.
Hoàn thiện công tác kế toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh chế tác vàng – Tổng công ty vàng AGRIBANK Việt Nam
Kế toán CPSX và tính GTSP xây lắp tại công ty cổ phần nhôm kính Việt Phát
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)
Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Quân Trang
Hoàn thiện kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xây dựng tư vấn thiết kế CONSTREXIM (NVL)
Kế toán NVL tại Công ty cổ phần thiết bị vật tư nông sản
hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần phần thu ngân
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Mặt Trời vàng
Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành của các sản phẩm
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị số 18
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sinh Nam
Kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ
Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Xí nghiệp Vận Tải Đường Sắt Công ty Gang Thép Thái Nguyên
Hoàn thiện kế toán CPSX và tính GTSP tại Công ty cổ phần sản xuất – XNK Thanh Hà
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư – Xây Dựng Hà Nội An Dương
Kế toán CPSX và tính GTSP xây lắp tại Công ty Cổ phần Đá ốp lát và Xây dựng Hà Nội
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Đức
Hoàn thiên tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình tại Công ty Đầu tư – xây dựng Hà Nội
Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty TNHH Quảng cáo và Phát triển Thương hiệu Mê Linh
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Hà Nội (CPSX)
Hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương taih công ty Cổ phần Hữu hưng – Viglacera ( Báo cáo )
Hoàn thiện kế toán XK rau quả -nông sản tại Tổng công ty Rau quả- nông sản Việt Nam
Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hỗ Trợ Đầu Tư Hợp Tác Kinh Tế Và Chuyển Giao Công Nghệ
Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Xi măng Cường Thịnh (NVL)
Hoàn thiện Kế toán tài sản cố định hữu hình tại Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Đức Ánh (TSCĐ)
“ Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà (NVL)
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TẤN THÀNH
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Thép An Thịnh
Thực trạng công tác kế toán NVL – CCDC tại công ty cổ phần Thăng Long
Kế toán ngân hàng tại NHNO&PTNT huyện tân yên
Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Doanh nghiệp tư nhân Hương Giang
tổ chức kế toán tại đơn vị Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại
Công Ty TNHH XNK Và TM Tân Thái Bình (Kế toán tổng hợp)
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển nhà Hà Nội số 5
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Secoin (CPSX)
Tổ chức kế toán Vật liệu và Công cụ, dụng cụ tại Công ty TNHH hệ thống công nghiệp LS-VINA
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Hàn Việt (NVL)
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Chi Nhánh công ty cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựng – TDC – Trung tâm tư vấn
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Doanh nghiệp tư nhân Tiến Quân
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp – TKV
Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại CHI NHÁNH CÔNG TY DVTM & XNK VIỆT ANH
Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Công nghệ Hà Nội
Tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Thành Đạt.
Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty TNHH Thanh Huyền Trang
Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và thành phẩm tại công ty TNHH Chí Sơn Phương
Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết QUẢ BÁN HÀNG tại công ty TNHH du lịch và khách sạn Valentine
Hoàn thiện công tác kế toán tập hơp CPSX và GTSP tại Công ty May 10
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thiết bị điện Tam Kim
Hạch toán nghiệp vụ kế toán tại Công ty TNHH Xây Dựng &Thương Mại An Thành (Kế toỏn tổng hợp)
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần tư vấn và đầu tư phát triển hạ tầng Mỹ Đình (NVL)
Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty SX – XNK hàng thủ công mỹ nghệ Tiến Thành
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 2 (NVL)
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp – TKV
Kế toán TSCĐ hữu hình tại Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước một thành viên bao bì 27/7 Hà Nội – Xí nghiệp May
thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần VIET FUCO
Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Công nghệ Hà Nội
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang (NVL)
Công tác tổ chức kế toán NVL tại công ty Inox Hoàng Vũ
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Minh Đại
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Danh nghiệp xây dựng tư nhân Thục Phương
Tổ chức công tác kiểm toán tại công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC
Tổ chức thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Tư vấn tài chính kế toán kiểm tóan (AASC)
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty cổ phần Tư vấn và Kiểm định công trình VNC
Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam.(XNK)
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Thép An Thịnh
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty CP Đầu tư XNK Da Giầy Hà Nội
Kế toán tổng hợp tại công ty Công ty cổ phần tư vấn kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp.
Tổ chức kế toán Vật liệu và Công cụ, dụng cụ tại Công ty TNHH hệ thống công nghiệp LS-VINA.
Kế toán nguyên liệu vật liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty Tư Vấn Và Thiết Kế Sao Việt (NVL)
Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần Formach.
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TM DV Thủy Quân.
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện
Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại CN Xí nghiệp xây dựng số 4- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp
Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thanh Huyền Trang
Kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Quang Trung (NVL)
Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Doanh nghiệp tư nhân Hương Giang
BÁO CÁO TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
Kế toán bán hàng, phân bổ chi phí mua hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Tuấn Linh
Kế toán CPSX dịch vụ ăn uống“ tại Công Ty TNHH TM Và Dịch Vụ Tám Đức.
Kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Hàn Việt (NVL)
Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và GTSP tại Công ty Cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây
Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và GTSP xây dựng tại công ty CP Cầu 11 Thăng Long
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Đại Việt
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Chi Nhánh công ty cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựng – TDC – Trung tâm tư vấn
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần in Bắc Giang (CPSX)
Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại Công ty SX&DVXK Nguyễn Hoàng trong điều kiện vận dụng chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty CP FORMACH
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kỹ nghệ Phúc Anh
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty TNHH thương mại tổng hợp Sơn Nam
Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp tại Công ty TNHH Kính ô tô Đại Lợi
Tìm hiểu kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH TM du lịch dịch vụ Hồng Hà
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến
Hoàn thiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện
Tổ chức kế toán NVL,CCDC tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vật Liệu và Dụng Cụ Cơ Khí
VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH VỚI KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM AVA
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Đầu tư và sản xuất Đại Việt
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại tự động hóa ATC
Hoàn thiện kế toán doanh thu tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam Vinashin
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thương Mại Hải Yến
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU MỰC IN VIỆT NAM
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH nội thất Huy Hòa (NVL)
Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán và Kế toán Việt Nam
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM PHẦN MỀM KẾ TOÁN FAST CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông (ELCOM)
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ cao Hi-tech
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương t¹i công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật và công nghệ Đức Bình
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tư vấn kiến trúc AC
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Nghệ An thuộc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Nghệ An thuộc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh
Hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và sản xuất Chung Đức
Hoàn thiện công tác kế toán CPSX và GTSP tại Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và sản xuất Chung Đức
Tổ chức công tác kế toán NVL tại Công ty Cổ phần Nội thất CD&H
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Thương Mại Thanh Nam
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và GTSP trong Công ty Liên doanh TNHH MSA – HAPRO Hà Nội
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH TM du lịch dịch vụ Hồng Hà
KẾ TOÁN CPSX và GTSP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SARA
Hoàn thiện kế toán CPSX và GTSP tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
Kế toán Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Niên giám điện thoại và Trang vàng 1 – Việt Nam
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thiết bị điện Tam Kim
Hoàn thiện kế toán CPSX và GTSP tại Chi nhánh Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà – Trung tâm thí nghiệm điện
Kế toán tổng hợp tại công ty TNHH xuất – nhập khẩu Phúc Hưng
Tìm hiểu kiểm toán khoản mục chi phí xây lắp dở dang trong kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty ABC do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán – AASC thực hiện
Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần đầu tư Phát triển nhà Hà Nội số 5
Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Cúc Phương.
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Secoin (CPSX)
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Luật BizLink
Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Công ty CP Mediamart VN
Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Đầu tư XNK Thuận Phát
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thương Mại Hải Yến
Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty TNHH ô tô Trường Hải
Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) (báo cáo)
Kế toán tập hợp CPSX và GTSP tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà
Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần tư vấn và xây dựng HĐT
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa tại công ty CP Kinh tế Hoàng Gia
Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và GTSP tại Công ty Cổ phần Phát triển Tây Hà Nội
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Doanh nghiệp tư nhân Tiến Quân
Quy trình kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kế toán An Phát thực hiện
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần chứng khoán An Bình
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Phát triển Công nghệ tin học và Thương mại Đại Phú Tín
Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tập tại công ty Nông sản Thực phẩm Hà Tây
Kế toán CPSX và GTSP dịch vụ ăn uống
Công tác kế toán Tổng hợp tại Công ty cổ phần xây dựng thương mại Mạnh Lê
Kế toán TSCĐ hữu hình tại Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước một thành viên bao bì 27/7 Hà Nội – Xí nghiệp May
Tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX và GTSP ở công ty TNHH Cao su Giải Phóng
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Lê Gia
Kế toán Tài sản cố định vô hình (TSCĐ)
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH Cường Thịnh
Kế toán CPSX và GTSP xây lắp tại Công ty CP Hồng Hà Dầu Khí
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần chứng khoán An Bình
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần may 19
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Thép An Thịnh
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và công nợ phải thu tại Công ty TNHH thương mại và phỏt triển cụng nghệ Thiờn Anh
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng vật tư, vật liệu xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và dây dựng phát triển du lịch Hà Nội
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thái
Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng và một số giải pháp hoàn thiện tại CTCP Thương mại và Đầu tư Tam Anh Hà Nội
Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Quốc Tế Sao Nam
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH quốc tế Sao Nam
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty thực phẩm miền Bắc
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng công trình 407
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần sợi Trà Lý (NVL)
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Hà Nội
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp (Kế toán tổng hợp)
Kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công trình Hà Nội
Hoàn thiện công tác kế toán tổng hợp tại Công ty thiết bị cơ điện Việt – Trung
Kế toán CPSX và GTSP của Công ty CP Vận tải Quốc tế Thái Bình Dương
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện
Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại Trung tâm phát triển vì đô thị
Kế toán tập hợp CPSX và GTSP xây lắp tại Công ty Tư Vấn Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí 1 – Tổng Công ty Điện Lực Dầu Khí
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (NVL)
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Long
Hoàn thiện kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa tại Chi nhánh Công ty CP XNK vật tư kỹ thuật REXCO
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Đông Phong
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TMDV tổng hợp Thanh Vân
Kế toán tập hợp CPSX và GTSP tại công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến
Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Bán Hàng tại doanh nghiệp thương mại tư nhân số 1
Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Cụng ty CP Mediamart VN
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tin Học Nguyễn Ngọc
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4
Hoàn thiện kế toán doanh thu tại xí nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng điện máy
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Kiến trúc Phục Hưng- Constrexim (NVL)
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần que hàn điện Việt Đức
Hoàn thiện Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty TNHH Thiên Xứng
Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty CP Quốc tế Hoà Bình
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH T&A
Kế toán CPSX và TGSP tại Công ty TNHH TM & SX Kim Việt
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Khai Thiờn Zcom
Hoàn thiện công tác kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Cổ phần đầu tư Mở Du lịch Việt Nam
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và công nghệ Hà Nội
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNT
Hoàn thiện công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH vận tải thương mại và dịch vụ du lịch Đăng Dương
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội
Kế toán NVL tại công ty Cổ phần Việt Bảo
Thực trạng kế toán NVL CCDC của công ty cổ phần thương mại & phát triển công nghệ Đông Nam Á
Kế toán NVL tại Công ty TNHH Trúc Bình Dương
Công tác tổ chức kế toán NVL tại công ty Inox Hoàng Vũ
Tổ chức công tác kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty TNHH Bác Thành
Công tác kế toán tập hợp CPSX và GTSP tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7
Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam
Kế toán CPSX và GTSP tại Công ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Hoa Kỳ
Kế toán nghiệp vụ xác định kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh
Hoàn thiện kế toán NVL ở công ty TNHH Tân Hoàn Mỹ
Kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa
Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây dựng và chuyển giao công nghệ 678
Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công Ty Rượu Đồng xuân
Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ – MaTexim
Kế toán tổng hợp tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên
công tác kế toán NVL ở Công ty cổ phần Thương mại Thái Bình Dương
Thực trạng công tác kế toán NVL ở Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn
Tổ chức kế toán NVL tại Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu (XK)
Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty Cổ phần Du lịch – Giải trí An Bình Mai
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội
Báo cáo kiến tập kế toán tại Xí nghiệp 11 – Công ty xây dựng 319 – Bộ Quốc Phòng
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp (CPSX)
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Phú Thái
Bàn về kế toán tài sản cố định thuê tài chính tại các đơn vị đi thuê (TSCĐ)
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh công ty cổ phần Nhựa Tân Phú tại Bắc Ninh
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng (NVL)
Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán và quản lý nguyên liệu, vật liệu tại điện lực ba đình – hà nội.
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp với việc tăng cường hiệu quả quản trị chi phí tại xí nghiệp xây lắp Điện Công Ty Điện Lực I (CPSX)
Kế toán TSCĐ và phân tích tình hình trang bị và sử dụng TSCĐ trong công ty Điện lực TP Hà Nội
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp với việc nâng cao hiệu quả quản trị chi phí tại xí nghiệp xây lắp Điện – Công Ty Điện Lực I
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Điện lực Bắc Ninh
Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Hà Nội
Công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác đinh kết quả bán hàng
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại Quảng cáo An Thịnh
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Sao Thái Dương (CPSX)
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty công ty CP đầu tư và phát triển Thăng Long
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Tổng công ty Chè Việt Nam
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Cầu Đuống (NVL)
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP sơn tổng hợp Hà Nội (CPSX)
Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH HILMAQ
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH HOA MAI
Hoàn thiện kế toán CP và tính giá thành SP tại công ty CPXD Giao Thủy
Hoàn Thiện Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Vật tư và xây dựng công trình
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cầu 14 (CPSX)
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Dệt Hồng Quân (CPSX)
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
Kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cổ Phần Xây dựng số 9 Thăng Long (NVL)
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần phát triển Thăng Long
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 228
Kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Long Hường
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Liên doanh xây dựng Hà Nội – Bắc Kinh
Kế toán NVL, CCDC của Công ty Cổ phần xử lý nền móng & xây dựng Bình Minh
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Ong Trung ương (CPSX)
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Tổng công ty Chè Việt Nam
Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Thức ăn gia súc tại Xí nghiệp giống vật nuôi Hà Nội
Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Vật tư công nghiệp quốc phòng
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Ba Đình
THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH HOA MAI
Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty Cổ phần Sơn La
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà (CPSX)
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thái
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long (CPSX)
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (CPSX)
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ – MaTexim
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp X18 (CPSX)
Tổ chức kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 (NVL)
Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW
Thực trạng về công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Xe máy- xe đạp Thống Nhất
Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty Sông Đà 7
Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (CPSX)
(Kế toán tổng hợp) Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi
Kế toán nguyên liệu vật liệu (NVL)
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long (CPSX)
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Thương Mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam á”
Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 12-6 (CPSX)
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật kiệu tại công ty Dệt – May Hà Nội (NVL)
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
Kế toán các nghiệp vụ thanh toán
Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thế Anh (CPSX)
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật kiệu tại công ty Dệt – May Hà Nội (NVL)
Công tác hạch toán kế toán tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương .
Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long (NVL,CCDC)
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầu I Thăng Long
Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty Điện máy- xe đạp- xe máy
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (CPSX)
Vấn đề chung về thuế GTGT và kế toán thuế GTGT
Kế Toán Thành Phẩm Tiêu Thụ và Xác Định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Tứ Gia
Kế toán bán hàng Công ty Máy tính Việt Nam I
Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty may xuất khẩu Phương Mai (XK)
Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Nước khoáng Cúc Phương Elmaco
Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Phát hành sách Hải Phòng
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng (CPSX)
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Pin Hà Nội (CPSX)
Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công Ty Rượu Đồng xuân
Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành tại Công ty Sông Đà 11 – Tổng công ty Sông Đà (CPSX)
Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty sứ Thanh Trì – VIGLACERA (CSPX)
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN (NVL)
Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Liên Hợp Thực Phẩm Hà Tây

Advertisements