Luận văn giáo dục

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

 

giải pháp nhằm tăng cường thu hút & sử dụng nguồn vốn ODA cho ngành giáo dục trong thời gian tới
biện pháp nhằm tăng cường quản lý NSNN cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn Hà Nội đến năm 2005
biện pháp tăng cường quản lý NSNN cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn Hà nội đến năm 2005
1số biện pháp nhằm tăng cường quản lý chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thủ đô Hà Nội đến 2005
Tình hình triển khai chương trình an sinh giáo dục tại Cty Bảo hiểm Nhân Thọ
Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Cty thiết bị Giáo dục 1 trong xu thế hội nhập
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Cty thiết bị Giáo dục 1
Tại viện khoa học – giáo dục & trung tâm thông tin – Thư viện khoa học giáo dục ( Báo cáo )
Quản lý giáo dục đối tượng ma túy cộng đồng dân cư theo chức năng của cảnh sát khu vực ở Nam Định
Thực trạng sự phân công vai trò giữa người cha & người mẹ trong việc giáo dục đạo đức cho con cái ở tuổi thành niên
cơ chế quản lý thu chi ngân sách cho ngành giáo dục tỉnh nghệ an
những vấn đề lý luận thực tiễn về cơ chế quản lý chi NSNN cho giáo dục và đào tạo
Biện chứng của quá trình phát triển giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ theo mục tiêu CNH – HĐH ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ
Biện chứng của quá trình phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ với mục tiêu CNH – HĐH hiện nay
phát triển giáo dục và đào tạo theo mục tiêu công nghiệp hoá hiện đại hoá của Việt Nam
trình bày việc khởi sự đăng ký,thành lập tổ chức bộ máy và hoạt động của công ty TNHH giáo dục tin học Triệu Hùng
biện chứng của quá trình phát triển giáo dục với mục tiêu CNH – HĐh ở nước ta hiện nay
biện chứng của quá trình phát triển giáo dục với mục tiêu CNH – HĐH ở nước ta hiện nay
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục & đào tạo trong nhà trường nhằm tiến nhanh đến nền kinh tế tri thức
Phương pháp luận nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục & đào tạo trong nhà trường nhằm tiến nhanh đến kinh tế tri thức
Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong phạm vi thành phố HN
Lối sống và phương hướng giáo dục đạo đức cho thanh niên sinh viên trong hoàn cảnh hiện nay
Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong phạm vi thành phố HN
Thực tiễn XH hóa – Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư phát triển giáo dục đào tạo
Thực trạng đầu tư giáo dục & đào tạo
Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với nhà nước đối với giáo dục đại học công lập của việt nam trong thời gian tới
Phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đào tạo-bài học kinh nghiệm của Hàn Quốc
nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở việt nam trong thời kỳ quá độ
Trình bày việc khởi sự (chuẩn bị), đăng ký, thành lập, tổ chức bộ máy và hoạt động của công ty TNHH giáo dục và công nghệ tin học Triệu Hùng
BIỆN CHỨNG CỦA QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỚI MỤC TIÊU CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Phân cấp quản lý trong chi NSNN cho các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thực trạng và giải pháp
Tình hình triển khai sản phẩm An Sinh Giáo Dục của Tổng Công Ty Bảo Việt NhânThọ
Tình hình phát triển và triển khai sản phẩm An Sinh Giáo Dục của tổng công ty Bảo Việt nhân thọ
Kế toán tổng hợp tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục &Đào tạo
Một số vấn đề quản lý lao động tiền lương ở Viện chiến lược và chương trình giáo dục
Phân cấp quản lý trong chi NSNN cho các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thực trạng và giải pháp
Tài chính ngân hàng, bất động sản, giáo dục đào tạo, truyển thông giải trí ( BÁO CÁO )
HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI CỦA NHÀ NƯỚCĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI
Kế hoạch phát triển ngành giáo dục huyện Lý Nhân 5 năm giai đoạn 2011-2015
Phát triển mạnh khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế tri thức
Phân tích- thiết kế website quản lý bán hàng cho công ty cổ phần thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành – Hà Nội
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Thiết bị Giáo dục & đồ chơi Ánh Dương
Giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh Trường Trung học cơ sở xã Gia Tân- Huyện Gia Viễn- Tỉnh Ninh Bình”
“Giáo dục về sức khỏe sinh sản cho học sinh trường Trung học cơ sở xã Gia Tân- Huyện Gia Viễn- Tỉnh Ninh Bình”.
hoạt động dự thầu tại công ty TNHH thiết bị giáo dục và đồ chơi Phương Anh.
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục
QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HIỆN NAY
Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục con người Việt Nam mới
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH Khoa học Giáo dục và Công nghệ
Đổi mới cơ chế quản lý các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo”
uận chứng chủ trương phát triển Khoa học&Công nghệ cùng với Giáo dục&Đào tạo là những quốc sách hàng đầu để thực hiện thành công sự nghiệpCNH, HĐH ở Việt Nam
“Một số giải pháp nâng cao công tác tuyển dụng lao động tại Công ty cổ phần Giáo dục – Đào tạo và Nghệ thuật Đức Anh Minh”.
Đổi mới cơ chế quản lý các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo”
Một số giải pháp nâng cao công tác tuyển dụng lao động tại Công ty cổ phần Giáo dục – Đào tạo và Nghệ thuật Đức Anh Minh
Công ty tnhh thiết bị giáo dục & đồ chơi ánh dương
Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ
Phương án tuyển sinh Đại học- Cao đẳng năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo dưới góc nhìn của học sinh lớp 12 (Thạc sỹ)
Hoạt động giáo dục giới tính cho học sinh trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân hiện nay-thực trạng và giải pháp

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Advertisements